BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 9 Mai 2008, 07:08 GMT 08:08 UK
Cynllun iechyd: 'Methu targedau'
Ward ysbyty
Dydi'r targedau yn y ddogfen ddim yn cael eu cyrraedd

Mae targedau allweddol cynllun iechyd Llywodraeth y Cynulliad wedi cael eu methu, yn l ymchwil BBC Cymru.

Fe gafodd y Cynllun Oes, sy'n para am 10 mlynedd, ei gyhoeddi yn 2005.

Erbyn mis Ebrill doedd hyd at 10 o dargedau sylfaenol, fel gostwng rhestrau aros triniaeth y galon, ddim wedi eu cyrraedd.

Ond mae pennaeth y gwasanaeth iechyd yng Nghymru wedi dweud bod gwelliannau mawr wedi bod.

Roedd y cynllun yn cynnwys rhaglen i wella'r gwasanaeth iechyd dros 10 mlynedd a thargedau blynyddol penodol.

Misoedd o aros

Mae rhaglen BBC Cymru Dragon's Eye wedi edrych ar amcanion mis Mawrth eleni a sylwi bod targedau mewn hyd at 10 maes ddim wedi cael eu cyflawni.

Fe ddylai cleifion gael llawdriniaeth y galon o fewn dim ond 12 wythnos. Ar hyn o bryd rhaid iddyn nhw aros am 36 wythnos.

Rhaid cofio bod Cynllun Oes wedi ei lunio ar gyfer gwella iechyd, gwella gwasanaethau ac ansawdd gofal
Ann Lloyd, pennaeth y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru

Mae hyn wedi gostwng o 72 wythnos ac mae disgwyl iddo ostwng i 26 wythnos erbyn mis Rhagfyr 2009.

Ers 18 mis mae Tim Madison o Ystrad Mynach yn disgwyl am driniaeth ar y galon.

"Mae'n drychinebus clywed bod rhaid i chi gael llawdriniaeth ddifrifol ar y galon ...," meddai.

"Ac mae clywed nad yw'r gwasanaeth a'r gofal iechyd yr oeddech chi'n ei ddisgwyl ar gael yn ergyd arall.

"Mae'r targedau yn jc."

Targed arall yw y dylai cleifion y galon allu gweld meddyg ymgynghorol o fewn 24 awr.

Ond dal i geisio cyrraedd y nod y maen nhw, yn l llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad.

Gwelliannau mawr

A dyw'r rhaglen sgrinio ar gyfer canser y coluddyn ddim wedi ei sefydlu eto.

Dywedodd pennaeth y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, Ann Lloyd, nad oedd pob targed wedi ei gyrraedd ond bod 'na welliannau mawr ar draws y gwasanaeth iechyd.

"Rhaid cofio bod Cynllun Oes wedi ei lunio ar gyfer gwella iechyd, gwella gwasanaethau ac ansawdd gofal.

"Ar sawl lefel mae 'na welliannau anhygoel wedi bod."

Ond dywedodd Jonathan Morgan, AC a llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd, nad oedd prif dargedau wedi eu cyrraedd.

"Mae clefydau'r galon a chanser yn bwysig iawn, yn faterion iechyd pwysig yng Nghymru.

"Sut ar wyneb y ddaear y gall pobl fod ffydd yn y gwasanaeth?"HEFYD
Cwymp mewn rhestrau aros
30 Ebr 08 |  Newyddion
Arolwg iechyd: 'Methu targedau'
25 Ebr 08 |  Newyddion
Targedau i leihau rhestrau aros
17 Maw 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^