BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Mai 2008, 07:33 GMT 08:33 UK
Llais: Dim cydweithio Plaid
Cyngor Gwynedd
Does gan yr un blaid fwyafrif clir ar Gyngor Gwynedd

Mae cynghorwyr Llais Gwynedd wedi penderfynu na fyddan nhw'n gallu cyd-weithio chynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd.

Roedd grŵp cynghorwyr newydd Llais Gwynedd yn cyfarfod am y tro cyntaf nos Lun ers yr etholiadau lleol ar Fai 1.

Cafodd 12 cynghorydd y blaid gafodd ei sefydlu i wrthwynebu polisi Cyngor Gwynedd o ad-drefnu ysgolion cynradd eu hethol yn yr etholiadau.

Plaid Cymru oedd yn rheoli'r cyngor tan yr wythnos diwethaf.

Collodd rhai o gynghorwyr amlyca Plaid Cymru eu seddi, gan gynnwys cyn-gadeirydd y cyngor, Richard Parry Hughes, a Llywydd Plaid Cymru, Dafydd Iwan.

Wedi'r cyfarfod nos Lun dywedodd Llais Gwynedd y bydden nhw'n cysylltu charfanau eraill i drafod ffurfio clymblaid.

'Effeithiol'

Mae disgwyl i grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd, y grŵp mwya ar y cyngor, o fewn diwrnodau i ethol swyddogion.

Dywedodd llefarydd fod canlyniad yr etholiad yn siomedig gan eu bod dair sedd yn brin o ennill rheolaeth lwyr.

Byddai Plaid Cymru, meddai, yn trafod grwpiau "eraill" er mwyn sicrhau "gweinyddiaeth effeithiol".

NIFER CYNGHORWYR GWYNEDD
Plaid Cymru 35
Grŵp Annibynnol 18
Llais Gwynedd 12
Democratiaid Rhyddfrydol 5
Llafur 4
Mae 75 sedd ar y cyngor. Doedd dim etholiad mewn un ward wedi marwolaeth ymgeisydd ac fe fydd yn cael ei gynnal 35 niwrnod ar l Mai 1.

Owain Williams gafodd ei benodi i arwain grŵp Llais Gwynedd.

"Mae'r etholwyr ar garreg y drws wedi gwneud y penderfyniad ... os byddwn ni'n neidio i'r gwely efo Plaid Cymru ar l yr etholiadau dwi'n meddwl y byddai'r werin yn edrych yn od arnon ni," meddai Mr Williams.

"Fe wnaeth miloedd o bobl bleidleisio i Llais Gwynedd yn yr etholiadau yn union yn erbyn cynlluniau Plaid Cymru."

Dywedodd ei bod hi'n amlwg y byddai rhaid i Blaid Cymru ollwng y cynlluniau ond bod 'na ddigon o gynghorwyr eraill i redeg y cyngor.

"Mae'n beth da iawn i gyd-weithio a chael clymblaid yn lle bod un blaid efo mwyafrif llethol," meddai.

"Mae petha yn mynd yn ddyfnach nag ysgolion ... mae angen taclo sawl problem yn ein cymunedau.

"Ond mae angen taflu'r cynllun dieflig yma sydd am gau bron i 30 o ysgolion a ffederaleiddio degau o ysgolion eraill ... eu mi fydd cymunedau yn marw."Etholiadau Lleol 2008

NEWYDDION

CANLYNIADAU

Map Etholiadau Lleol 2008 Map 2008
Map o'r canlyniadau o bob awdurdod yng Nghymru

Logo Etholiad 2008 Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob cyngor sir yng Nghymru

Canlyniadau etholiadau lleol Cymru

  Cynghorwyr Cynghorau
Ar l cyhoeddi canlyniadau 22 allan o 22 gynghorau.
Llaf -124 342 -6 2
Ceid 63 174 1 2
PC 31 205 -1 0
DemRh 21 162 0 0
Eraill 9 381 0 0
DRhL - - 6 18

CEFNDIR
MAES Y GAD

DECHRAU'R FRWYDR

Y CYNGHORAU
 


HEFYD
Addysg Gwynedd: Gohirio?
18 Maw 08 |  Newyddion
Gwynedd: Bwriad i gau 29 ysgol
19 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^