BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Mai 2008, 05:43 GMT 06:43 UK
Pryder am ddatblygiad siopau
Darlun artist o Friars Walk
Fe fydd y ganolfan newydd yn cynnwys 50 o siopau a sinema

Mae 'na ansicrwydd am y cynlluniau i gwblhau canolfan siopau yng Nghasnewydd mewn pryd ar gyfer Cwpan Ryder yn 2010 oherwydd ansicrwydd ariannol.

Roedd disgwyl i'r gwaith £200 miliwn ar gynllun Friars Walk - sy'n cynnwys dros 50 o siopau a sinema - fod wedi dechrau erbyn hyn.

Ond mae'r datblygwyr, Modus, wedi methu sicrhau digon o arian oherwydd cyflwr ansefydlog y farchnad.

Mae Siambr Fasnach Casnewydd a Gwent wedi dweud os na fydd y ganolfan yn cael ei gwblhau mewn pryd y bydd yn "drychinebus" i'r ddinas.

Dwi ddim eisiau edrych ar yr ochr ddu ond fe all fod yn drychinebus i Gasnewydd os na fyddwn ni'n ofalus
Patrick Long, pennaeth Siambr Masnach Casnewydd a Gwent

Roedd disgwyl i'r gwaith ar ddatblygiad arall - adeilad 30 llawr sy'n cynnwys llefydd byw a siopau o'r enw City Spires - fod yn dechrau cael ei adeiladu yn yr haf.

Mae Modus yn dweud nad ydi hyn yn flaenoriaeth a'u bod yn adolygu'r sefyllfa.

Maen nhw'n canolbwyntio'n hytrach ar Friars Walk er mwyn sicrhau ei fod yn barod ar gyfer Cwpan Ryder a fydd yn cael ei gynnal yn y Celtic Manor ym mis Hydref 2010.

Ychwanegodd llefarydd eu bod yn ffyddiog o hyd y bydden nhw'n cael yr arian angenrheidiol i gwblhau'r cynllun.

Dywedodd John Burrows, prif weithredwr y cwmni adfywio Newport Unlimited, bod hi'n anodd dweud a fydd y datblygiad yn barod mewn pryd.

Delwedd

"Roedd am fod yn barod mewn pryd pan gychwynnodd y gwaith sawl mis yn ôl," meddai.

"Fe fydd 'na bethau o bosib i'w gwneud ar y safle, fe fydd yr adeilad cyfan i fyny ac wedi agor neu'n agos at wneud hynny.

"Fe fydd hi'n agos iawn i ni gwblhau mewn pryd."

Darlun artist o City Spires
Mae 'na ansicrwydd am ddyfodol cynllun City Spires

Dywedodd Patrick Long, pennaeth Siambr Masnach Casnewydd a Gwent, bod delwedd y ddinas i'r byd yn y fantol.

"Dwi ddim eisiau edrych ar yr ochr ddu ond fe all fod yn drychinebus i Gasnewydd os na fyddwn ni'n ofalus."

Mewn datganiad dywedodd cwmni Modus eu bod yn cynnal trafodaethau gyda dau o fanciau mwya Ewrop.

Ychwanegodd bod cytundebau eisoes wedi cael eu harwyddo gyda Debenhams, Marks and Spencer, New Look, Boots, River Island, JJB, Pizza Express a Nandos, sy'n 60% o'r gofod sydd ar gael yn y datblygiad.

"O ran City Spires, Friars Walk ydi'n blaenoriaeth ac rydym yn adolygu sefyllfa datblygiad City Spires," meddai.

Yn ystod y blynyddoedd hyd at y gystadleuaeth golff mae 'na dros 50 o gynlluniau yn cael eu cynnal fel rhan o'r cynllun ehangach i adfywio dinas ieuengaf Cymru.HEFYD
Gwesty 'golff' ar gyfer 2010
16 Ebr 08 |  Newyddion
Y 'gamp' o ddenu twristiaid
14 Meh 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^