BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Mai 2008, 13:32 GMT 14:32 UK
Dathlu gwobr Dysgwr y Flwyddyn
Cafodd y cystadleuwyr gyfle i sgwrsio gyda'i gilydd
Cafodd y cystadleuwyr gyfle i sgwrsio gyda'i gilydd

Eleni mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn dathlu 25 mlynedd.

Mae'r gystadleuaeth wedi hen ennill ei lle fel un o brif ddigwyddiadau'r Eisteddfod Genedlaethol.

Dros y penwythnos cafodd y rownd gyn-derfynol ar gyfer y gystadleuaeth eleni ei chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.

Y pedwar yn y rownd derfynol eleni ydi Madison Tazu o Aberteifi; Jenny Henn o Cwm, Glyn Ebwy; Michael Evans o Gaerdydd a Martin Baldry o Wrecsam.

Roedd 'na 19 wedi cyrraedd y rownd gynderfynol ac yn gobeithio plesio'r beirniaid, Aled Davies, Sara Edwards a Sin Lloyd.

Roedden nhw'n chwilio am bobl sydd wedi meistroli'r iaith ond roedd angen mwy na hynny hefyd yn l un o'r beirniaid, y cyflwynydd tywydd Sin Lloyd.

"Doedden ni ddim jest yn chwilio am gywirdeb iaith a geirfa eang ond yn chwilio am rywbeth mwy na hynny, am rywbeth dyfnach," meddai.

Llyfryn

"Chwilio am bobl a allai ysbrydoli ac ysgogi eraill o ddysgu'r iaith, am naturioldeb a bach o bersonoliaeth yn disgleirio a phobl oedd yn cyfrannu at y gymuned."

Gan fod y gystadleuaeth yn 25 oed eleni mae 'na addewid o'r "croeso mwya" i ddysgwyr yng Nghaerdydd ym mis Awst.

"Mae 'na lot yn mynd ymlaen," meddai Gwenllan Willis, Swyddog Dysgwyr yr Eisteddfod.

Y tri beirniad, Sara Edwards (ch) Sin Lloyd (canol) ac Aled Davies (dde) gyda'r pedwar fydd yn y rownd derfynol
Y tri beirniad gyda'r pedwar fydd yn y rownd derfynol

"Mae ganddon ni lyfryn bach, Yr Ŵyl yn eich Poced, ar gyfer dysgwyr a'r di-Gymraeg sy'n rhoi gwybodaeth am yr Eisteddfod.

"Mae 'na nosweithiau cymdeithasol yn mynd ymlaen a chyrsiau blasu yn y Gymraeg i'r cyhoedd gan gynnwys gyrwyr tacsi'r ddinas."

Ar l gwaith caled y cystadlu, cafodd y cystadleuwyr gyfle i ymlacio wrth wrando ar y gantores Heather Jones.

Un o'r pedwar fydd yn mynd drwodd i'r rownd derfynol ydi Jenny Henn ac roedd hi wedi cael diwrnod wrth ei bodd.

"Mae'n siawns go iawn i gwrdd phobl o bob rhan o Gymru a sgwrsio gyda nhw.

"Cael cyfle hefyd i gwrdd phobl enwog y sianel fel Sin Lloyd a Sara Edwards.

"Mae'n brofiad ardderchog yn fy marn i."

Caiff enillydd Dysgwr y Flwyddyn ei gyhoeddi yn ystod wythnos yr Eisteddfod ac mi fydd 'na barti mawr bryd hynny hefyd i ddathlu pen-blwydd arbennig y gystadleuaeth.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^