BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Mai 2008, 05:50 GMT 06:50 UK
Agor canolfan bywyd gwledig
Canolfan Cywain
Mae'r ganolfan 2m yn trafod traddodiadau bywyd gwledig

Mae hi wedi bod yn benwythnos prysur yn ardal Y Bala wrth i Ganolfan Cywain agor ei drysau i'r cyhoedd am y tro cyntaf.

Mae Canolfan Cywain yn ganolfan bywyd gwledig lle cafodd 11 o swyddi eu creu.

Y gobaith ydi y bydd y ganolfan yn rhoi hwb economaidd i bum plwy Penllyn ac yn tynnu pobl o bell ac agos.

Sioe adar ysglyfaethus oedd y gweithgaredd cyntaf yn y ganolfan ar l blynyddoedd o drin a thrafod.

Mae'r cynllun i gyd wedi costio dros 2 miliwn a chafodd hen adeiladau ar Stad y Rhiwlas eu troi'n ganolfan fodern hardd.

Gweithgareddau

"Prif nod y ganolfan ydi dathlu bywyd gwledig," meddai Nia Hughes o'r ganolfan, "yma yng nghanol cefn gwlad Cymru ac yn arddangos ein talentau a'n traddodiadau sydd ganddon ni."

Arddangosfa hebogaeth
Cafodd arddangosfa hebogaeth ei gynnal yno dros y penwythnos

Ger Y Bala y cafodd y treialon cŵn defaid rhyngwladol cyntaf erioed eu cynnal ac mae gweithgareddau gwledig yn dal yn bwysig yn y cylch.

Dros y misoedd nesaf mae'n fwriad trefnu pob math o ddigwyddiadau yn y ganolfan newydd.

"Drwy gydol yr haf, gobeithio, mi fyddwn ni'n cynnal gwahanol gyrsiau a gweithdai i blant - fel arlunio," meddai Lowri Williams o'r ganolfan.

"Dros yr haf fe fydd 'na ddiwrnod o arddangosfa dyrnu a chyfle i'r plant wneud bara."

Yn ogystal denu llu o dwristiaid mae'r rhai tu l i'r ganolfan newydd yn gobeithio y bydd pobl leol yn ei defnyddio'n gyson.

"Mae'n mynd i fod yn bwysig iawn i bobl Bala ac i bobl Penllyn," meddai David Llewelyn, cadeirydd y ganolfan.

"Gobeithio y bydd y bobl yma yn defnyddio'r cyfleusterau drwy'r flwyddyn, dim yn unig yn ystod y tymor twristiaeth."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^