BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Mai 2008, 08:53 GMT 09:53 UK
Her cyflog cyfartal i gynghorwyr
Placardiau Unsain
Mae rhai gweithwyr yn wynebu gostyngiad cyflog

Mae gweithwyr cyngor yn Sir Ddinbych yn wynebu'r posibilrwydd o doriadau cyflog oni bai fod y cyngor yn gallu sicrhau cytundeb ar becyn fyddai'n sicrhau tl cyfartal i ferched.

Fel nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru mae Sir Ddinbych yn parhau i geisio cytundeb ar y mater - 11 o flynyddoedd ar l arwyddo dogfen yn ymrwymo i dl cyfartal.

Bydd rhaglen BBC Cymru Eye On Wales yn edrych ar y sefyllfa yn Sir Ddinbych wrth i'r sir gynnal trafodaethau ar y mater.

Dywed y Prif Weithredwr ei bod yn bosib y bydd yn rhaid gorfodi strwythur cyflogau newydd pe na bai modd cyrraedd cytundeb.

Cafodd dogfen genedlaethol ynglŷn thl cyfartal ei harwyddo yn 1997 rhwng y cynghorau a'r undebau.

Tl is

Roedd y ddogfen yn ymrwymo cynghorau i sicrhau tl cyfartal i ferched lle'r oedd eu cyflog yn is na dynion.

Roedd y broses o unioni cyflogau i fod wedi ei gwblhau'r llynedd.

Mae 'na gyfrifoldeb cyfreithiol ar gynghorau i dalu gweithwyr yn gyfartal.

Byddai hynny'n golygu ad-daliadau i ferched lle maen nhw wedi bod yn derbyn tl is.

Ond mae Eye On Wales yn dweud fod y cytundeb yn golygu fod rhai gweithwyr ar eu colled.

Dywed Richard Davies, 49 oed o Dowyn ger Abergele, swyddog parciau gyda'r cyngor sir, y byddai'n colli 1,200 allan o gyfanswm cyflog o 17,000.

"Mae'r cyngor sir wedi 'dwyn' 1,200 o fy nghyflog blynyddol.

"Mae hynny yn wyneb prisiau tanwydd a bwyd uwch - dio ddim rhyfedd bod pobl wedi digio yma."

Ond mae rhai gweithwyr yn wynebu colli mwy.

Penderfyniadau caled

Dywedodd prif weithredwr yr awdurdod, Ian Miller, y bydd rhai yn colli hyd at 5,000 o'u cyflog blynyddol.

Mae 'na gynllun tair blynedd i geisio lleddfu ychydig ar yr ergyd - ond mae'r gweithwyr yn parhau'n anhapus.

Mae yna bosibilrwydd y gallai'r gweithwyr wrthod cynlluniau'r sir mewn pleidlais ddechrau'r haf.

Pe bai hynny'n digwydd byddai'r cynghorwyr yn wynebu penderfyniadau caled.

"Pe na bai ni'n gallu cytuno gydag undebau a staff, un opsiwn mae'n bosib y bydd yn rhaid i'r cyngor ystyried yw a ddylid gorfodi newidiadau," meddai Mr Miller.

"Dwi ddim yn dweud mai dyna beth fydd yn digwydd. Ond mae'n rhywbeth y bydd yn rhaid ystyried oherwydd mae'n rhaid i ni warchod buddiannau'r cyngor."

Yn l Paul Elliot o undeb Unsain, mae'n rhaid i gynghorau ymddwyn mewn modd cyfrifol.

"Yn amlwg nid ydym am weld sefyllfa lle bod tl cyfartal yn cael ei sicrhau ar draul swyddi neu drwy newid amodau gwaith rhai o'r gweithwyr."

Mae rhaglen Eye on Wales am 18.30 ddydd Llun Mai 5 ar BBC Radio Wales.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^