BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Ebrill 2008, 16:08 GMT 17:08 UK
Bwletin diweddara Radio Cymru
 • Mae rheithgor yn achos y ddau wedi eu cyhuddo o ladd Sion Hardy o Fangor wedi cael un o'r dynion yn ddi-euog o'i lofruddio. Fe benderfynodd y barnwr nad oedd 'na ddigon o dystiolaeth i awgrymu bod Kevin O'Dea wedi bwriadu achosi niwed difrifol iddo. Mae'n dal i wynebu cyhuddiad o ddynladdiad ac mae ei gyd-ddiffynnydd Simon Taylor yn wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth a dynladdiad. Mwy am y stori

 • Roedd 'na gynnydd o 5% fis diwethaf yn nifer y gwelyau yn ysbytai Cymru sy'n cael eu defnyddio gan gleifion sy'n ddigon iach i adael. Mae'r ystadegau diweddara wedi cael eu cyhoeddi wythnosau'n unig ar l i adroddiad ddweud bod Gwasanaeth Iechyd Cymru wedi methu chael cynlluniau effeithiol dros y ddwy flynedd ddiwethaf i sicrhau bod mwy o welyau yn cael eu rhyddhau.

 • Mae bron 400 o bobl wedi cael eu harestio ar l cyfres o gyrchoedd gan Heddlu'r De. Fe ddechreuodd eu hymgyrch am saith o'r gloch fore ddoe a'r bwriad oedd targedu cyflenwyr cyffuriau, lladron a phobl oedd yn dwyn o geir. Mae'r heddlu wedi dod ar draws pum ffatri ganabis yn Abertawe a Phen-y-bont. Mwy am y stori

 • Mae 'na alw am newid sut mae gwasanaethau bysiau'n cael eu rheoli. Mae Aelod Cynulliad Llafur Merthyr Tudful Huw Lewis yn galw am wneud yn siwr nad yw cwmnau bysiau yn anwybyddu pobl mewn ardaloedd gwledig, a phobl mewn ardaloedd difreintiedig. Mwy am y stori

 • Mae'r Prif Weinidog Gordon Brown wedi cyfaddef iddo wneud camgymeriadau wrth wneud y penderfyniad i gael gwared ar gyfradd 10c treth incwm. Dywedodd y dylai'r mesurau newydd fod wedi sicrhau na fyddai pobl ar incwm isel a phensiynwyr ar eu colled.

 • Mae llanc yn ei arddegau wedi bod o flaen ynadon Westminster wedi ei gyhuddo o fod bwriad i gyflawni gweithgareddau terfysgol a bod ffrwydron yn ei feddiant. Cafodd Andrew Ibrahim o Fryste ei gadw yn y ddalfa.

 • Mae'r Comisiwn Cystadleuaeth wedi cyhoeddi eu hadroddiad terfynol am ddylanwad yr archfarchnadoedd ar y sector gwerthu bwyd. Er bod y comisiwn wedi casglu bod yr archfarchnadoedd yn cynnig gwasanaeth da i'w cwsmeriaid, mae'n argymell newid rheolau cynllunio fel na all un cwmni brynu tir i atal cwmni arall rhag adeiladu yno. Mae angen Ombwdsman i warchod hawliau cyflenwyr, meddai.

 • Mae gwaith ymchwil ar fewnfudwyr o ddwyrain Ewrop yn awgrymu bod hyd at hanner y rhai sydd wedi dod i Brydain ers 2004 erbyn hyn wedi dychwelyd adre. Mae'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus - yr IPPR - oedd yn gyfrifol am yr ymchwil yn dweud y gallai'r patrwm fod yn newyddion drwg i fusnesau ym Mhrydain sydd wedi dechrau dibynnu ar weithwyr o dramor. • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^