BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Ebrill 2008, 18:18 GMT 19:18 UK
Cwymp mewn rhestrau aros
Llawdriniaeth
Targedau: ni ddylai neb aros fwy na 22 wythnos o Fawrth 2008

Mae gostyngiad mawr wedi bod yn nifer y cleifion fu'n aros am dros 22 wythnos am driniaeth ac apwyntiad mewn adran gleifion allanol, yn l ystadegau newydd.

Roedd cyfanswm yn 5,565 ym mis Chwefror ond dim ym mis Mawrth.

Mae nifer y cleifion sy'n aros am le mewn ysbyty wedi gostwng o 2,838 i bump yn yr un cyfnod

Yn l targedau Llywodraeth y Cynulliad, ni ddylai neb aros fwy na 22 wythnos o Fawrth 2008 ymlaen.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Edwina Hart fod y pum claf oedd yn aros am lawdriniaeth ddiwedd Mawrth wedi cael triniaeth yn gynnar ym mis Ebrill.

Mae llefarydd iechyd y Ceidwadwyr, Jonathan Morgan, wedi dweud bod "obsesiwn ideolegol" Llywodraeth y Cynulliad o ran cael gwared ar y sector preifat yn y gwasanaeth iechyd yn effeithio ar eu gallu i gwrdd thargedau.

'Cyfyngu'

"Mae'r sector preifat wedi bod yn allweddol wrth ddod ag amseroedd aros i lawr.

"Os yw gweinidogion yn anwybyddu'r opsiwn, bydd gallu'r gwasanaeth iechyd i gadw at dargedau amseroedd aros yn cael ei gyfyngu os oes pwysau ychwanegol" .

Dywedodd Jenny Randerson ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: "Mae'n parhau yn wir bod cleifion yng Nghymru yn aros yn hirach am driniaeth na chleifion yn Lloegr.

"A thra bod Llywodraeth y Cynulliad yn talu llai i ymddiriedolaethau yn Lloegr am drin cleifion o Gymru nag y mae'n nhw'n derbyn am drin cleifion o Loegr, bydd amseroedd aros llawer o gleifion ger y ffin yn cynyddu."HEFYD
Iechyd Meddwl: 'Lleihau'r ofn'
29 Ebr 08 |  Newyddion
Arolwg iechyd: 'Methu targedau'
25 Ebr 08 |  Newyddion
Rhestrau aros: 'Dim strategaeth'
14 Ion 05 |  Newyddion
Targedau i leihau rhestrau aros
17 Maw 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^