BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 29 Ebrill 2008, 18:55 GMT 19:55 UK
Addysg: Cyfadde prinder arian
Meithrinfa
Dysgu drwy chwarae fydd y plant o dan y cynllun newydd

Mae'r Gweinidog Addysg Jane Hutt wedi cyfaddef bod angen rhagor o arian ar gyfer cynllun Cyfnod Sylfaen Llywodraeth y Cynulliad.

Mewn datganiad yn Y Senedd ddydd Mawrth dywedodd ei bod hi ar ôl trafod gydag awdurdodau lleol yn credu y bydd angen arian ychwanegol i wireddu'r cynllun.

Mae'r cynllun yn bwriadu newid addysg blynyddoedd cynnar rhwng 3 a 7 oed.

Roedd prifathrawon, awdurdodau addysg ac undebau addysg wedi beirniadu'r ffaith mai dim ond £107 miliwn gafodd ei neilltuo.

Mae'r cynllun yn cael ei dreialu mewn sawl ysgol ar hyn o bryd gyda'r bwriad o'i gyflwyno'n llawn ym mis Medi.

'Newid mwya'

Fe ddywedodd Ms Hutt ei bod wedi trafod gyda'r awdurdodau lleol a bod angen mwy o arian na'r £25 miliwn a glustnodwyd ar gyfer cyflwyno'r cynllun yn 2008-9.

Mae'r Cyfnod Sylfaen, yn ôl arbenigwyr, ymhlith "un o'r newidiadau mwyaf mewn addysg blynyddoedd cynnar ers cenhedlaeth".

Yn lle defnyddio dulliau addysgu traddodiadol, mae plant yn dysgu trwy chwarae.

Mae hyn yn golygu bod angen llawer mwy o athrawon i edrych ar ôl plant.

Fe fydd angen un athro ar gyfer pob wyth disgybl.

Yn ôl adroddiad y cyfarwyddwyr addysg, roedd Llywodraeth y Cynulliad wedi "tangyfrif" y nifer o athrawon fyddai eu hangen er mwyn gwneud i'r Cyfnod Sylfaen weithio.HEFYD
Addysg gynnar: 'O dan chwyddwydr'
28 Ebr 08 |  Newyddion
'Miloedd' o swyddi gofal plant
29 Awst 07 |  Newyddion
Etholiad: Addysg yn bwnc trafod
25 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^