BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 28 Ebrill 2008, 06:03 GMT 07:03 UK
Addysg 'o dan y chwyddwydr'
Meithrinfa
Cyfnod Sylfaen: 'Un o'r newidiadau mwya mewn addysg blynyddoedd cynnar ...'

Fe fydd ariannu rhaglen arloesol Llywodraeth y Cynulliad - oedd i fod i newid addysg blynyddoedd cynnar rhwng3 a 7 oed - yn dod o dan y chwyddwydr.

Pwyllgor Cyllid y Cynulliad fydd yn ymchwilio wrth i rai rybuddio na fydd modd gweithredu'r Cyfnod Sylfaen oherwydd y 107 miliwn gafodd ei neilltuo.

Ar hyn o bryd mae'r rhaglen yn cael ei threialu cyn y bydd yn cael ei chyflwyno'n genedlaethol ym mis Medi.

Ond mae rhai prifathrawon wedi bygwth peidio bod yn rhan o'r rhaglen lle mae angen un athro neu athrawes i ofalu am wyth disgybl.

Ym mis Mawrth honnodd cynrychiolwyr pob awdurdod lleol fod y rhaglen mewn trafferth.

Ond mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud y bydd digon o arian ar gael er gwaetha costau cynyddol.

'Nifer benodol'

Mae Iwan Guy, cyfarwyddwr gweithredol Undeb y Prifathrawon, wedi dweud: "Mae'r ysgolion sy'n treialu'r rhaglen wedi profi bod dysgu ar sail chwarae yn golygu dysgu o'r radd flaena.

"Ond maen nhw hefyd wedi dangos bod llwyddiant yn dibynnu ar nifer benodol o athrawon a chynorthwywyr dysgu fel bod modd symbylu'r plant a'u hannog nhw i feddwl ..."

Dywedodd bod prifathrawon yn "ddig iawn" a bod cynnig yn cyfeirio at "bryderon mawr" gerbron cynhadledd yr undeb yn Lerpwl ddydd Sadwrn.

Roedd adroddiad Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru, ddaeth i law rhaglen Dragon's Eye BBC Cymru ym mis Mawrth, wedi dweud bod cyllid ar gyfer rhaglen y Cyfnod Sylfaen yn "annigonol".

Dywedodd y Gweinidog Addysg ar y pryd, Jane Hutt AC, y byddai 107 miliwn yn cael ei roi dros gyfnod o dair blynedd.

Ond dywedodd adroddiad y cyfarwyddwyr mai dim ond 41 miliwn o'r cyfanswm oedd yn arian newydd.

Dysgu trwy chwarae

Mae'r Cyfnod Sylfaen, yn l arbenigwyr, ymhlith "un o'r newidiadau mwyaf mewn addysg blynyddoedd cynnar ers cenhedlaeth".

Yn lle defnyddio dulliau addysgu traddodiadol, mae plant yn dysgu trwy chwarae ac mae hyn yn golygu bod angen llawer mwy o athrawon i edrych ar l plant.

Yn l adroddiad y cyfarwyddwyr addysg, roedd Llywodraeth y Cynulliad wedi "tangyfrif" y nifer o athrawon fyddai eu hangen er mwyn gwneud i'r Cyfnod Sylfaen weithio.

Roedd yn credu y byddai Abertawe, er enghraifft, yn brin o 80 o staff ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen.

Yn l amcangyfrif yr adroddiad fe fyddai'r diffyg ariannol drwy Gymru ar gyfer 2008-09 yn codi 50% i 12.5m.HEFYD
'Miloedd' o swyddi gofal plant
29 Awst 07 |  Newyddion
Etholiad: Addysg yn bwnc trafod
25 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^