BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 25 Ebrill 2008, 06:53 GMT 07:53 UK
Etholiad: Addysg yn bwnc trafod

John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyngor Gwynedd
Mae 75 o seddau ar Gyngor Gwynedd

Yn wleidyddol, mae Gwynedd yn unigryw gan mai hon yw'r unig gyngor sir y mae Plaid Cymru yn ei reoli.

Mae 75 o seddau ar y cyngor ac mae gan Blaid Cymru 43 ohonyn nhw.

Ymhlith y lleill mae 14 o aelodau Annibynnol, naw aelod Llafur, chwe Democrat Rhyddfrydol a dau o genedlaetholwyr Annibynnol.

Mae polisi'r cyngor yn cael ei lywio gan gabinet sy'n cynnwys 10 o aelodau Plaid Cymru, un Democrat Rhyddfrydol, dau aelod o'r Blaid Lafur a thri aelod Annibynnol.

Eisoes mae etholiadau mis Mai wedi tanio brwdfrydedd gan fod na fwy o ymgeiswyr y tro hwn, 168 tra oedd 150 yn 2004.

Mae'n debyg mai'r cynlluniau i ad-drefnu addysg gynradd y sir yn fwy na dim sy wedi procio diddordeb yn yr etholiadau.

Bu ymgyrchu brwd yn erbyn y cynlluniau mewn sawl ardal ers misoedd a daeth nifer fawr o blant, rhieni, llywodraethwyr a staff i brotestio y tu allan i swyddfeydd y cyngor yng Nghaernarfon.

Ffederaleiddio

Craidd y cynlluniau yw ffederaleiddio 55 o ysgolion a chau 29 o ysgolion.

Cafodd mudiad protest ei sefydlu ac mae gan Lais Gwynedd 28 ymgeisydd.

Eisoes maen nhw wedi llwyddo i ennill un sedd ar y cyngor gan i'r Cynghorydd Seimon Glyn gael ei ethol yn ddiwrthwynebiad yn ward Tudweiliog.

Protest yn erbyn ad-drefnu addysg yng Ngwynedd
Mae 'na sawl protest wedi bod yn erbyn cynlluniau i ad-drefnu addysg

Roedd yn arfer bod yn gynghorydd blaenllaw yng ngrŵp Plaid Cymru.

Pwnc arall yw gwaredu sbwriel gan fod safle'r cyngor yng Nghilgwyn ger Caernarfon yn cau yn ystod haf 2008.

Fel ateb dros dro penderfynodd y cyngor ddefnyddio safle ger pentref Clynnog.

Mi fydd sbwriel yn mynd i safle Llwyn Isaf am gyfnod o ryw bum mlynedd ond gwnaed y penderfyniad i ddefnyddio'r safle er gwaetha gwrthwynebiad ffyrnig pobl leol.

Bu'r cyngor hefyd yn ceisio hybu cynlluniau ailgylchu ac mae rhai wedi bod yn amhoblogaidd.

Yn y cyfamser, mae'r angen am arbedion wedi effeithio ar rai o gynlluniau diwyllianol y cyngor.

Amgueddfa

Mae'r amgueddfa ym Mangor, un o'r rhai hynaf yn y sir, yn poeni am ariannu yn y dyfodol.

Galeri
Galeri ydi un o atyniadau diweddara Caernarfon

Dadl y rhai yn erbyn ad-drefnu'r gwasanaeth oedd bod y cyfan wedi digwydd yn sydyn.

Ond daeth newyddion da wrth i'r cyngor gamu'n l a gadael i'r amgueddfa aros ar agor tan fis Mawrth 2009.

Hon yw'r ffrae ddiweddara mewn sgarmes wleidyddol sy wedi bodoli ers ad-drefnu llywodraeth leol yn yr 1980au.

Mae 'na gred ymlith rhai aelodau o Gyngor Dinas Bangor, y cyngor cymunedol, fod Caernarfon yn llwyddo ar draul Bangor.

Ar hyn o bryd mae 'na ddatblygiad helaeth ar gyrion Bangor, lle i nifer o siopau man-werthu.

Pencadlys

Dyw hyn ddim wrth fodd perchnogion siopau yng nghanol y ddinas.

Caernarfon yw pencadlys llywodraethol y sir ac mae 'na ddatblygiadau mawr yno.

Mae Galeri yn atynfa ddiwylliannol boblogaidd a datblygiad dadleuol yn hen Ddoc Fictoria bron iawn wedi ei orffen.

Yn ne'r sir mae cynllun criw o bobl fusnes yn golygu datblygu harbwr Pwllheli a'u dadl nhw yw y bydd yn creu swyddi mewn ardal lle mae mawr eu hangen.

Fel yn achos cynghorau eraill, tai fforddiadwy, gwella ffyrdd a gwella'r economi yw'r pynciau trafod eraill yn etholiad Mai 2008.Etholiadau Lleol 2008

NEWYDDION

CANLYNIADAU

Map Etholiadau Lleol 2008 Map 2008
Map o'r canlyniadau o bob awdurdod yng Nghymru

Logo Etholiad 2008 Y Canlyniadau
Y manylion yn llawn o bob cyngor sir yng Nghymru

Canlyniadau etholiadau lleol Cymru

  Cynghorwyr Cynghorau
Ar l cyhoeddi canlyniadau 22 allan o 22 gynghorau.
Llaf -124 342 -6 2
Ceid 63 174 1 2
PC 31 205 -1 0
DemRh 21 162 0 0
Eraill 9 381 0 0
DRhL - - 6 18

CEFNDIR
MAES Y GAD

DECHRAU'R FRWYDR

Y CYNGHORAU
 


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^