BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 22 Ebrill 2008, 12:35 GMT 13:35 UK
Oedfa Prifwyl: Ffrae'n dod i ben
Oedfa yn yr Eisteddfod
Cyfaddawd: Mynd i'r oedfa yn rhad ac am ddim

Mae'r mudiad cydenwadol Cytn a'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cytuno y gall addolwyr fynd i'r oedfa yn Eisteddfod Caerdydd eleni yn rhad ac am ddim.

Roedd nifer o unigolion a chyrff crefyddol wedi cyhuddo'r Brifwyl o godi tl am yr hawl i addoli ar fore Sul, Awst 3, am 10am.

Ond dadl yr Eisteddfod oedd bod rhaid ystyried rheolau iechyd a diogelwch.

Dydd Mawrth fe wnaeth Cytn a'r Eisteddfod gytuno cyfaddawd.

Dywedodd y ddau fudiad y byddai tocyn ar gael i fynd i'r addoliad yn unig.

'Llwyddiant'

Fe fydd disgwyl i bawb adael y Maes wedi'r oedfa neu brynu tocyn dydd yr Eisteddfod.

"Mae'r Eisteddfod Genedlaethol a Cytn yn cydweithio i sicrhau llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch drwy annog presenoldeb cryf yn oedfa'r Brifwyl ar fore Sul, Awst 3," meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod.

"Rydan ni'n falch iawn i fod yn gysylltiedig 'r Eisteddfod ac o gael y cyfle hwn i gydweithio gyda'r Brifwyl i sicrhau y perchir egwyddorion nifer o gymunedau ffydd sydd am addoli yn ddirwystr ac yn ddi-dl," meddai Aled Edwards ar ran Cytn.

Adolygu

Mae awdurdodau'r Eisteddfod yn mynnu mai cynllun ar gyfer 2008 yn unig yw hwn ac y bydd yn cael ei adolygu os bydd angen.

"Rwy'n falch dros ben bod synnwyr cyffredin wedi cario'r dydd," meddai Dr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr, "a bod yr Eisteddfod bellach yn parchu'r egwyddor sylfaenol bod gan bawb hawl i addoli Duw heb orfod talu am wneud hynny.

"Gobeithio y bydd yr addolwyr yn parchu'r Eisteddfod drwy beidio chymryd mantais o ewyllys da'r Brifwyl."

Er bod y cytundeb ar gyfer Prifwyl Caerdydd yn unig, dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai'n drefn barhaol.

Fe fydd modd archebu'r tocynnau ar gyfer yr oedfa ar wefan Cytn - www.cytun.org.uk neu drwy ffonio swyddfa Cytn ar 029 2046 4204.

Rhaid i'r ceisiadau am docynnau ar gyfer mynediad i'r oedfa yn unig gyrraedd Cytn erbyn Mehefin 30, 2008.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


HEFYD
Oedfa 'Steddfod: Trafod cyfaddawd
22 Ebr 08 |  Newyddion
Oedfa 'Steddfod: Mwy o drafod
18 Ebr 08 |  Newyddion
Eisteddfod: O blaid codi tl
13 Ebr 08 |  Newyddion
Oedfa 'Steddfod: 'Ailystyriwch'
11 Ebr 08 |  Newyddion
Oedfa 'Steddfod: Ffrae mynediad
01 Ebr 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^