BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 18 Ebrill 2008, 12:58 GMT 13:58 UK
Iaith: Dau ar daith i'r Wladfa
James Williams
Er mwyn codi arian i'r prosiect newydd fe wnaeth James redeg Marathon Llundain

Mae dau Gymro yn hedfan i'r Ariannin ddydd Gwener oherwydd cynllun i sefydlu menter iaith.

Y nod yw rhoi mwy o gyfle i bobl Patagonia ymarfer eu Cymraeg ar l dysgu'r iaith.

Fe fydd James Williams, 27 oed o Gaerdydd, a Dyfed Sin, 37 oed o Aberaeron, ym Mhatagonia am 10 mis.

Nhw fydd y ddau cyntaf i weithio ar gynllun Menter Patagonia.

Fe fydd James yn gweithio yng Nghanolfan Gymraeg yr Andes tra bydd Dyfed Sin yn y Gaiman.

Y nod yw dylanwadu ar bobl ifanc sy'n dysgu'r iaith i barhau i'w defnyddio ar l gadael ysgol.

Mentrau Iaith Cymru, yr Urdd, Cymdeithas Cymru Ariannin a'r Cyngor Prydeinig sy'n cefnogi'r cynllun.

Mae cwmni preifat Nos Da, Caerdydd, yn noddi'r cynllun.

'Ymateb gwych'

Aeth Meirion Davies o Fentrau Iaith Cymru i'r Wladfa yn gynharach eleni i sicrhau cefnogaeth ac adnoddau i'r cynllun.

"Roedd yr ymateb yn wych a bydd gan y ddau weithiwr gefnogaeth gref gan y gymuned Gymraeg lleol."

Cyn iddo fynd ar y daith dywedodd James: "Rydyn ni am annog pobl i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg y tu allan i'r dosbarth.

Esquel
Y nod yw rhoi cyfle i bobl mewn llefydd fel Esquel i siarad Cymraeg

"Mae'n union fel y mae'r Urdd a mentrau iaith yn ei gynnig yma, gweithgareddau fel chwaraeon, canu a dawnsio er mwyn dod phobl at ei gilydd yn gymdeithasol."

Er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth am y prosiect newydd fe wnaeth James redeg Marathon Llundain ddydd Sul. Cwblhaodd y ras mewn 3 awr 35 munud gan lwyddo i godi 500.

Yn ei amser hamdden mae James yn mwynhau gweithgareddau awyr agored.

Mae ei ddiddordeb mewn mynydda, byrddio eira a syrffio wedi arwain at deithiau o amgylch y byd.

Cynllun cyfnewid

Mae 'na fwriad hefyd i sefydlu cynllun cyfnewid rhwng y ddwy wlad.

Ychwanegodd Meirion y byddai 22 o bobl ifanc chweched dosbarth yn mynd allan i Batagonia am bythefnos ym mis Hydref ac y byddai Dyfed a James yn gallu dod o hyd i lety a chyfleoedd iddyn nhw wneud gwaith gwirfoddol.

Mae'r cynllun yn darparu cyfleoedd i unigolion astudio a gweithio yng Nghymru.

Dywedodd Meirion: "Gallai hyn roi cyfleoedd i unigolion fod yn rhugl yn y Gymraeg ac arfer 'i defnyddio'n feunyddiol.

"Bydd yn creu mwy o ddiddordeb yn y Gymraeg yn y Wladfa, os oes cyfleoedd i ddod i Gymru.

"Rydym yn ymwybodol o sawl busnes sy'n awyddus i gyflogi siaradwyr Cymraeg ond sy'n cael trafferth cael hyd iddyn nhw."HEFYD
Arwyddion gobeithiol
06 Chwef 08 |  Newyddion
Rhys am achub hen eisteddfod
29 Ion 08 |  Newyddion
Pecynnau addysg i Batagonia
28 Gorff 07 |  Newyddion
Iolo i arwain taith i Batagonia
06 Mai 07 |  Newyddion
Hanes glaniad Patagonia ar y we
19 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^