BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 17 Ebrill 2008, 07:39 GMT 08:39 UK
Datgelu cyflogau gweithwyr cyngor
Neuadd y Sir Powys yn Llandrindod
Mae sawl gweithiwr cyngor ar draws Cymru yn ennill dros 100,000

Mae hyd at 40 o weithwyr cyngor ar draws Cymru yn ennill dros 100,000 yn l yr hyn mae BBC Cymru wedi cael ar ddeall.

Mae hyn yn golygu bod rhai yn ennill mwy na Phrif Weinidog Cymru Rhodri Morgan ac arweinydd y Ceidwadwyr, David Cameron.

Fe wnaeth 18 o'r 22 awdurdod lleol ymateb i gais drwy'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar gyflogau staff ac roedden nhw'n gwario bron i 4 miliwn ar gyflogau.

Cyngor Bro Morgannwg oedd yn gwario'r swm ucha, 776,000 ar saith aelod o staff gan gynnwys cyflog dau athro.

Yn l Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mae angen i'r cynghorau gael y bobl gorau i wneud y prif swyddi.

Wnaeth dau o'r cynghorau, Caerdydd a Chaerfyrddin, ddim ymateb ac mae'r BBC yn dal i aros am wybodaeth bellach gan Benfro a Rhondda Cynon Tf.

Fe ofynnwyd i'r cynghorau ddarparu manylion am nifer y staff oedd yn ennill dros 50,000, 80,000 a 100,000.

Yn l gwybodaeth credir bod wyth o staff y cynghorau mwy na Mr Morgan sy'n ennill 129,047 fel Prif Weinidog Cymru a Mr Cameron sy'n ennill 132,317 fel arweinydd y Ceidwadwyr.

Athrawon

Dywedodd dau gyngor sir, Blaenau Gwent a Cheredigion, nad oedd ganddyn nhw'r un aelod o staff yn ennill dros 100,000 a dim ond tri ym Mlaenau Gwent ac un yng Ngheredigion oedd yn cael dros 80,000.

Ym Mro Morgannwg mae dau athro yn ennill dros 100,000 gan fynd mwy adre bob blwyddyn na'r AC lleol, Jane Hutt sy'n cael 91,000.

Mae'r bobl yma wedi bod o fewn llywodraeth leol ers sawl blwyddyn ac maen nhw'n hynod o brofiadol
Steve Thomas, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gan Ms Hutt y mae'r cyfrifoldeb am addysg yng Nghymru.

Mae tri chyngor yn gwario dros hanner miliwn o bunnau'r un ar y prif gyflogwyr.

Ym mis Mawrth fe wnaeth grŵp ymgyrchu gyhoeddi canlyniad arolwg o holl gynghorau'r DU i ddangos faint oedd maint cyflogau pob prif weithredwr.

Dywedodd Cynghrair y Trethdalwyr mai Byron Davies, Prif Weithredwr Cyngor Caerdydd, oedd yn ennill y cyflog mwya yng Nghymru yn ystod 2006-7, sef 151,186.

"Rydym yn trafod y swyddi proffesiynol ucha o fewn Llywodraeth Leol yng Nghymru," meddai Steve Thomas, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

"Mae'r bobl yma wedi bod o fewn llywodraeth leol ers sawl blwyddyn ac maen nhw'n hynod o brofiadol.

"Maen nhw'n gyfrifol am tua 200 o swyddogaethau gan gynnwys addysg a gwasanaethau cymdeithasol gan gyflogi tua 165,000 o bobl."

Ychwanegodd bod angen y bobl gorau i gyflawni'r swyddi gorau.

Dywedodd hefyd mai Cymru oedd un o ardaloedd tlota'r DU o ran y cyflogau ucha gan ddweud bod cyflog prif weithredwr ar gyfartaledd yng ngogledd ddwyrain Cymru yn 105,000 o'i gymharu 161,000 yng Nghaer sydd dros y ffin.

Fe fydd mwy ar y stori yma ar raglen Dragon's Eye BBC Cymru ar BBC Un Cymru am 10.35pm nos Iau.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^