BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 17 Ebrill 2008, 15:28 GMT 16:28 UK
'Her fawr' i gorff newydd
Glaswelltir (cyffredinol)
Mae rhan o waith y sefydliad yn canolbwyntio ar ddatblygu glaswelltir

Bydd sefydliad newydd sy'n agor ddydd Iau yn chwilio am atebion newidiadau mawr yn amgylchedd y byd.

Gyda staff o fwy na 300 a chyllideb o fwy na £20 miliwn y flwyddyn, bydd y sefydliad yn ceisio ymateb i’r her mewn meysydd fel defnydd cynaliadwy o dir, newid hinsawdd a sicrwydd cyflenwadau dŵr a bwyd.

Fe gafodd Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ei sefydlu oherwydd cyfuno Sefydliad Ymchwil Tir Glas a'r Amgylchedd (IGER) a dwy o adrannau presennol y Brifysgol.

Yno fe fydd y casgliad mwyaf o wyddonwyr a staff cefnogol yn y maes hwn yn y Deyrnas Unedig.

Bydd y sefydliad newydd hefyd yn cynnig cyfleoedd newydd i fwy na 1,000 o fyfyrwyr gradd ac ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd y buddsoddiad cychwynnol o fwy na £50 miliwn yn arwain at adnoddau dysgu ac ymchwil newydd yng Ngogerddan ac ar gampws Penglais yn Aberystwyth.

Mae'r Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, a’r Gweinidog Plant, Addysg, Addysg Gydol Oes a Sgiliau, Jane Hutt, yn Aberystwyth ddydd Iau.

'Cyffrous'

Dywedodd yr Athro Noel Lloyd, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae uno IGER i mewn i Brifysgol Aberystwyth yn gyfle cyffrous sy’n rhoi cyfle i ni greu IBERS, canolfan ymchwil, addysgu a menter a fydd yn cystadlu’n rhyngwladol.

"Bydd yn adeiladu ar brofiad ac arbenigedd IGER a’r Brifysgol a’r hanes o gydweithio rhyngddyn nhw, a bydd yn cael ei gryfhau ymhellach trwy ddatblygu cynghrair strategol gyda Phrifysgol Bangor".

Dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog Cymru, Ieuan Wyn Jones: "Mae hwn yn ddatblygiad o bwys gwirioneddol i fyd gwyddoniaeth yng Nghymru.

"Bydd yn creu llwyfan ymchwil ar gyfer gwaith o bwys rhyngwladol i ddelio â rhai o’r cwestiynau mwyaf dwys sy’n wynebu’r byd heddiw. Yng Nghymru, bydd yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ddatrys rhai o’r problemau a ddaw yn sgîl newid cyflym yn yr hinsawdd."

'Potensial'

Yn ôl y Gweinidog Addysg, Jane Hutt: "Mae uno IGER i mewn i Brifysgol Aberystwyth yn parhau gyda’n pwyslais ar gryfhau a chefnogi’r sylfaen ymchwil yn y sector Addysg Uwch, gan wneud hynny’n arbennig lle mae yna botensial i gyfrannu, fel y mae’r cynllun hwn, tros rychwant eang o flaenoriaethau’r llywodraeth.

"Mae meysydd ymchwil y sefydliad newydd yn allweddol i Gymru a thu hwnt ond byddan nhw hefyd yn sylfaen i agenda Llywodraeth y Cynulliad o ran Strategaeth Amgylcheddol Cymru, o ran newid hinsawdd a Chynllun Datblygu Cynaliadwy Cymru ac o ran un o dair cainc y Polisi Gwyddonol."HEFYD
Yr iaith oedd 'fel Groeg a Lladin'
13 Chwef 08 |  Newyddion
Ailgylchu gwastraff bwyd coleg
09 Ion 08 |  Newyddion
Canolfan 3D yn agor yn Aber
18 Hyd 07 |  Newyddion
Ffermwyr am gig oen 'iachach'
01 Awst 06 |  Newyddion
Colli 40 swydd amgylcheddol
27 Ion 06 |  Newyddion
'Llaeth organig yw'r gorau'
23 Chwef 04 |  Newyddion
Cwmni ymchwil cansyr: Diswyddo
25 Hyd 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^