BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Ebrill 2008, 06:27 GMT 07:27 UK
Oedfa 'Steddfod: 'Ailystyriwch'
Eisteddfod Genedlaethol
Bydd yn rhaid i bobl sy'n mynychu'r Oedfa dalu wrth fynd i'r Maes.

Mae'r corff sy'n cynrychioli Eglwysi yng Nghymru, Cytn, wedi galw ar yr Eisteddfod Genedlaethol i ailystyried eu bwriad i godi tl ar bobl i fynd i'r Maes ar fore Oedfa'r Eisteddfod ar y Sul cynta.

Fe ddywedodd Aled Edwards, Prif Weithredwr Cytn, ei bod yn hen egwyddor bod mynediad i oedfa am ddim i bawb.

Bydd Bwrdd Rheoli'r Eisteddfod yn trafod cwyn Cytn nos Wener.

Yn y gorffennol doedd dim tl mynediad yn cael ei godi ar bobl oedd yn cyrraedd y Maes cyn 10.00 ar fore Sul.

Dywed yr Eisteddfod eu bod wedi gorfod newid y rheolau oherwydd bod pobl eraill yn manteisio ar y rheol ac yn camymddwyn, gyda rhai yn lladrata o'r Maes.

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ym mis Awst.

Yn l Elfed Roberts, prif weithredwr yr Eisteddfod, y polisi nawr yw codi tl (9 i oedolion ar ddydd Sul) ar bawb gydol yr wythnos.

'Egwyddor'

Ond dywedodd Mr Edwards: "Mae yn hen hen egwyddor, yn wir egwyddor greiddiol i'n ffydd, fod mynediad i oedfa yn gwbl rydd i bawb. Yn wir mae nifer o'r traddodiadau Cristnogol yng Nghymru wedi brwydro, a thalu'n ddrud, dros ddiogelu'r egwyddor hon.

"Tristwch o'r mwyaf yw gweld yr egwyddor honno yn cael ei thanseilio gan yr Eisteddfod Genedlaethol.

"Mae'n siŵr fod gan yr Eisteddfod resymau dros y newid polisi yma, ond ni chredwn fod yr un ohonynt yn ddigonol i danseilio'r hawl i fynd i oedfa yn rhad ac am ddim."

Achos da

Dywed yr Eisteddfod fod yna broblem efo bobl eraill sy'n cymryd mantais o fynediad am ddim ar y Sul.

"Yn y gorffennol mae pobl yn dod i'r Maes ar adegau pan nad oeddwn i'n codi tl ac mae hyn wedi arwain i gamymddwyn a drwgweithredu," meddai Elfed Roberts ar ddechrau'r mis.

"Ar y bore Sul mae yna gannoedd o bobl yn heidio i'r maes er mwyn cael mynd am ddim a rhan fwyaf o'r rhain a dim gronyn o ddiddordeb i fynd i'r oedfa."

Un arall sy'n feirniadol o'r penderfyniad i godi tal yw'r Parchedig Ddr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr.

"Mae nifer o gapeli Caerdydd wedi cytuno, ers tro, gyda chais yr Eisteddfod i beidio chynnal gwasanaethau ar fore Sul Oedfa'r Brifwyl, a chawsant eu siomi'n arw o glywed y newyddion y byddai'n rhaid talu i addoli yn yr oedfa honno."

Mae'r Eisteddfod eisoes wedi penderfynu na fydd yna gasgliad ar y Sul a bydd canran o arian sy'n cael ei gasglu wrth y fynedfa yn mynd tuag at achos da.HEFYD
Prifwyl: 'Croeso mawr i ddysgwyr'
28 Maw 08 |  Newyddion
Prifwyl: 100 yn y cr newydd
22 Maw 08 |  Newyddion
Cadair Bethan yn 'gampwaith'
10 Ebr 08 |  Newyddion
Banc: 'Colled fawr' i'r Brifwyl
19 Tach 07 |  Newyddion
Oedfa 'Steddfod: Ffrae mynediad
01 Ebr 08 |  Newyddion
Cyngherddau Eisteddfod Caerdydd
28 Chwef 08 |  Newyddion
Terfel yn helpu i greu hanes
25 Chwef 08 |  Newyddion
Anelu at 'Brifwyl werdd'
22 Chwef 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^