BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Ebrill 2008, 10:50 GMT 11:50 UK
Gwaith copr yn cael ei werthu?
Mynydd Parys (Llun gan Gyngor Ynys Mn)
Y gred yw y gallai 6.5m tunnell o gopr, sinc a phlwm fod ar y safle
Mae cwmni o Awstralia wedi cytuno i brynu gwaith cloddio copr Mynydd Parys ar Ynys Mn.

Dywed cwmni Western Metals eu bod wedi cytuno i dalu tua 13.5 miliwn mewn arian a chyfranddaliadau i'r perchnogion presennol, cwmni Anglesey Mining.

Fe roddwyd y gorau i gloddio ar Fynydd Parys ger Amlwch ddechrau'r ugeinfed ganrif.

Yn 2006 cyhoeddodd Anglesey Mining eu bod yn bwriadu ailddechrau'r gwaith o gloddio copr.

Y gred yw y gallai 6.5m tunnell o gopr, sinc a phlwm fod ar y safle.

Tro cynta

Os yw'r cynlluniau yn mynd yn eu blaen, hwn fydd y tro cynta i safle o'r fath gael ei gloddio ym Mhrydain ers mwy na 30 o flynyddoedd.

Dywedodd Bill Hooley, prif weithredwr Anglesey Mining, fod y trafodaethau gyda Western Metals wedi dechrau tua mis yn l.

Yn l Mr Holley, roedd y cwmni yn gwerthu'r stad a'r hawliau cloddio.

"O safbwynt y cwmni mae'n newyddion da ein bod ni wedi cael cynnig o'r fath.

"Mae'n gytundeb da i'r cyfranddalwyr ac yn newyddion da o ran datblygu Mynydd Parys."

'Oes efydd'

Mae Western Metals am gynnal arolwg manwl o'r safle dros y tair blynedd nesaf.

Ac mae'r cwmni, y mae eu pencadlys yn Perth yn Awstralia, yn berchen ar nifer o safleoedd yn y wlad honno, Affrica, de a gogledd America.

Dywedodd rheolwr-gyfarwyddwr Western Metals, George Bauk, fod yna "ddyfodol iach iawn i gopr" a bod safle Mynydd Parys yn "ymddangos yn addawol dros ben".

Yn l hanesydd lleol, Bryan Hope, roedd y safle ar un adeg ymhlith y pwysicaf yn y byd.

Ar ei anterth roedd 5,000 yn gweithio ar y safle

"Mae'n dyddio'n l i'r oes efydd ac er nad oes yna lawer o dystiolaeth mae'n bosib fod y Rhufeiniaid wedi cloddio yno," meddai.

"Roedd o'n ddiwydiant pwysig yn lleol, ac roedd yna ddiwydiannau eraill gan gynnwys adeiladu llongau a chynhyrchu sylffwr yn gysylltiedig 'r diwydiant copr."HEFYD
Hwb i safle diwydiannol hynafol
30 Rhag 05 |  Newyddion
Gwaith copr yn ysbrydoli menter
16 Gorff 05 |  Newyddion
Cloddio ar l canrif?
19 Mai 05 |  Newyddion
Creu paent o hen waith copr
26 Maw 04 |  Newyddion
Gwagio llyn i atal llygredd
07 Ebr 03 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^