BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Ebrill 2008, 14:10 GMT 15:10 UK
Sbwriel 'yn bla' ar draethau
Traeth Aberdyfi
Mae sbwriel plastig yn broblem fawr ar draethau Cymru
Traethau Cymru yw'r rhai gwaetha yn y Deyrnas Unedig o ran faint o sbwriel sy'n cael ei adael gan ymwelwyr, medd arolwg.

Cafwyd hyd i 995 o eitemau o wastraff am bob cilomedr.

Roedd traethau Cymru hefyd yn "anfoddhaol" o ran deunydd o longau oedd yn cael eu golchi i'r lan.

Mae'r arolwg wedi ei cael ei gynnal ers 1994 gan Gymdeithas Cadwraeth y Môr.

Dywed y gymdeithas fod yr ystadegau'n awgrymu bod mwy o sbwriel yn cael ei adael ar draethau.

Roedd y traethau ar waelod y tabl o ran sbwriel oedd yn cael ei adael gan bysgotwyr yn 2007.

73%

Plastig yw'r rheswm am o leiaf 73% o sbwriel oedd yn cael ei adael ar draethau Cymru.

Y cyfartaledd ar gyfer gwledydd Prydain oedd 58%.

Bu 493 o wirfoddolwyr yn chwilio 38 o draethau yng Nghymru.

Cafwyd hyd i 2,654 o eitemau am bob cilomedr neu gyfanswm o 41,030.

Dywedoddd Gill Bell, swyddog y gymdeithas, fod plastig yn broblem fawr oherwydd nad oedd yn pydru'n naturiol.

"Mae'r rhan fwyaf o sbwriel yn cael ei adael oherwydd bod pobl yn ddiofal - ond mae'r sbwriel yma yn gallu lladd.

"Rydyn ni'n poeni'n fawr am blastig ... mae yn yr amgylchedd am ganrifoedd a'r effaith ar fwyd gwyllt y môr yn drychinebus."HEFYD
Mwy o draethau'n derbyn y Faner Las
15 Mai 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^