BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Ebrill 2008, 06:13 GMT 07:13 UK
Cadair Bethan yn 'gampwaith'
Bethan Gray
Bethan Gray: Yn falch iawn o'r cyfle

Cynllunydd dodrefn un o siopau'r stryd fawr sy'n gyfrifol am Gadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch eleni.

Mae rhai wedi dweud fod gwaith Bethan Gray yn "gampwaith o ran steil fodern".

Erbyn hyn, mae'r ferch o'r ddinas yn bennaeth cynllunio dodrefn siop Habitat.

Dywedodd fod yr her i gynllunio'r Gadair yn wahanol i'w gwaith arferol, sef sicrhau mai Habitat yw'r siop 'r steil orau yn y stryd fawr.

"Roeddwn i'n fodlon iawn pan ges i'r alwad ffn gan yr Eisteddfod - mae o'n anrhydedd mawr," meddai.

"Mae wedi bod yn lot o hwyl.

"Ac mae gen i gysylltiadau agos efo'r Eisteddfod ers pan oeddwn i yn blentyn yn mynd ar y Maes, ac wedyn yn fy arddegau yn gwersylla."

Cadair urddasol

Bu Bethan, yn wreiddiol o Benylan ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Glantaf, yn ymchwilio i hanes y gadair cyn dechrau'r gwaith, yn edrych ar luniau cadeiriau gwahanol ar hyd y blynyddoedd.

"Yr unig arweiniad oedd bod rhaid i'r Gadair fod yn urddasol ac yn dal efo enw'r Eisteddfod uwchben.

Cynllun Bethan Gray ar gyfer Cadair Eisteddfod Caerdydd 2008
Cynllun Bethan Gray ar gyfer Cadair Eisteddfod Caerdydd 2008

"Mae'r cynllun yn cynnwys Nod Cyfrin yr Eisteddfod, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel y Nod Pelydr Goleuni."

Erbyn hyn, gall wythnos o waith i Bethan olygu bod yn y Dwyrain Pell yn edrych ar gynlluniau newydd neu eistedd tu l i'w desg yn Llundain yn llunio dodrefn ystafell fyw.

"Mi fydda i'n teithio bob chwe mis i lefydd fel Asia, Yr Eidal a Slofenia ac yn treulio tua thair wythnos yn mynd i ffatroedd i weld sut mae ein cynlluniau ni'n dod ymlaen.

"Ond mae 18 mis cyn i'r cynlluniau droi'n ddodrefn yn y siopau."

Daeth Bethan i'w swydd yn Habitat ar l astudio cwrs sylfaen yng Nghasnewydd ac wedyn gwrs gradd yng Nghaerlŷr.

Cefnogaeth

Eglurodd y byddai modd addasu Cadair yr Eisteddfod yn gadair gyffyrddus.

"Mi allwn ni ei haddasu ar gyfer siopau Habitat gan fod y cynllun mor hawdd.

Dodrefn Bethan Gray yn Habitat
Rhai o eitemau Bethan Gray yn siop Habitat

"Mae fy rheolwyr yn Habitat yn gwybod mor bwysig ydi Cymru i mi ac maen nhw wedi bod yn gefnogol tra rydw i wedi bod yn gwneud y gwaith yma.

"Mi ydw i yn edrych ymlaen at yr Eisteddfod ac i weld fy nghadair ar y llwyfan.

"Ac mi fydd yn brofiad."

Un o Sir Benfro, Alex McDonald, sy'n creu'r Gadair ac yn ei hadeiladu o dderw wedi ei liwio yn dywyll.

Fe fydd yr Eisteddfod yn y brifddinas rhwng Awst 2 a 9.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^