BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 3 Ebrill 2008, 15:05 GMT 16:05 UK
Athrofa: Statws prifysgol yn nes
Campws Plas Coch Newi
Mae'r athrofa eisoes yn dyfarnu graddau Prifysgol Cymru

Mae Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru gam yn nes tuag at ennill statws prifysgol ar l cael derbyn cymeradwyaeth i fod phwerau i gynnig graddau.

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru, Jane Hutt, bod yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd wedi cymeradwyo cais y sefydliad yn Wrecsam ar gyfer pwerau o'r fath.

Fe fydd y cais yn mynd o flaen y Cyfrin Gyngor ar gyfer penderfyniad terfynol.

Petai hyn yn cael ei dderbyn gall yr athrofa wneud cais am deitl prifysgol.

Dywedodd prifathro yr athrofa, Yr Athro Michael Scott, ei fod yn edrych ymlaen at benderfyniad terfynol y cyngor.

"Mae'r sefydliad yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i'r gymuned yn y gogledd ddwyrain a thu hwnt.

Hanes ers 1887

"Mae'n gwneud cyfraniad allweddol i ddatblygiad economaidd a chymdeithasol yr ardal."

Y llynedd fe wnaeth yr athrofa gyhoeddi cynlluniau ar gyfer datblygiad 8 miliwn sy'n cynnwys canolfan celfyddydau perfformio a chynadleddau 3 miliwn.

Cafodd y coleg ei sefydlu yn 1975 ar l uno sawl coleg ond mae'r hanes yn dyddio'n l i 1887.

Mae tua 6,000 o fyfyrwyr yno a daeth yn aelod llawn o Brifysgol Cymru yn 2004.

Eisoes mae'n cynnig graddau anrhydedd Prifysgol Cymru.

Dywedodd Lesley Griffiths, AC Llafur Wrecsam, bod hyn yn "ddiwrnod hanesyddol" i'r dref.

Ychwanegodd AS Llafur Wrecsam, Ian Lucas, ei fod yn hynod o falch bod yr ymgyrch hir wedi talu ffordd.

"Roedd y camau at sicrhau hyn yn hir ac anodd ond mae dyfalbarhad wedi talu ffordd."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^