BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 2 Ebrill 2008, 10:19 GMT 11:19 UK
Gwahardd ysmygu: 'Llwyddiant'
Ysmygwr
Mae ysmygu wedi cael ei wahardd o dafarndai, tai bwyta a swyddfeydd.

Mae'r gwaharddiad ar ysmygu wedi bod yn llwyddiant, gyda chynnydd yng nghefnogaeth y cyhoedd, yn ôl Llywodraeth y Cynulliad.

Flwyddyn ers iddi ddod yn anghyfreithlon i bobl smygu mewn tafarndai, tai bwyta a swyddfeydd yng Nghymru, mae 79 o bobl ac un busnes wedi cael eu cosbi am dorri'r ddeddf.

Yn ôl ymchwil BBC Cymru, mae'r ffigyrau yn amrywio'n fawr o un awdurdod lleol i'r llall. Mae rhai, fel Gwynedd, Sir y Fflint a Sir Fynwy heb roi yr un rhybudd cosb penodedig, tra bod Abertawe wedi rhoi 17 a Chasnewydd wedi rhoi 18.

Mae rhai landlordiaid wedi dweud eu bod wedi dioddef yn ariannol oherwydd y gwaharddiad ac yn rhybuddio y bydd tafarndai yn parhau i gau.

Dywed Dim Smygu Cymru bod nifer y galwadau i'w llinell gymorth wedi codi 20% a bod traean o ysmygwyr yn ysmygu llai ers y gwaharddiad.

Cyflwynwyd y gwaharddiad yng Nghymru ar ôl yr Alban a Gweriniaeth Iwerddon, a chyn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Yn ôl Llywodraeth y Cynulliad, mae cefnogaeth y cyhoedd i'r gwaharddiad wedi codi i 84% o 71% pan gyflwynwyd y gwaharddiad.

'Carreg filltir'

Amcangyfrifir bod tua 6,000 o bobl yn marw oherwydd effeithiau ysmygu yng Nghymru pob blwyddyn.

Yn ôl prif swyddog meddygol Cymru, Dr Tony Jewell: "Mae gwahardd smygu o lefydd cyhoeddus caeëdig wedi bod yn garreg filltir i iechyd y cyhoedd a'r cam unigol pwysicaf y gallai Llywodraeth y Cynulliad ei gymryd i wella iechyd y genedl ..."

Dywed Dim Smygu Cymru bod 2,730 a gymerodd rhan yn un o'u rhaglenni cymorth wedi rhoi'r gorau i ysmygu.

Er hynny, mae rhai landlordiaid wedi dweud eu bod wedi dioddef yn ariannol oherwydd y gwaharddiad

Yn ôl John Price, ysgrifennydd Cymreig Ffederasiwn y Tafarnwyr, mae 17 o dafarndai a thri chlwb wedi cau yng nghymoedd y de yn y flwyddyn ddiwethaf.

"Mae fy musnes i wedi mynd i lawr 40%," meddai Mr Price, sy'n rheoli Gwesty Bush yn Nyffryn Clydach a Gwesty Dyffryn Clydach yn Nhonypandy, Rhondda.

"Dwi wedi colli fy ffyddloniaid. Maen nhw'n prynu eu diod yn yr archfarchnad ac yn eistedd o flaen y teledu. Allwch chi ddim disgwyl i bobl hŷn i fynd y tu allan i'r oerfel."HEFYD
Ysmygu: Dirwy i dafarnwr
04 Ion 08 |  Newyddion
Gwahardd: 'Chwa o awyr iach'
02 Ebr 07 |  Newyddion
Cyfle i roi'r gorau i'r 'mwg drwg'?
14 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^