BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 28 Mawrth 2008, 20:27 GMT
Penodi Prif Gwnstabl newydd
Ian Arundale (chwith) a  Terry Grange
Ian Arundale (chwith) a Terry Grange

Mae Awdurdod Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi mai Ian Arundale fydd y Prif Gwnstabl newydd.

Ar hyn o bryd fe yw Dirpwy Brif Gwnstabl Heddlu Gorllewin Mercia.

Mae disgwyl iddo ddechrau ar ei waith ym mis Mehefin.

Mae'n olynnu Terry Grange a ymddeolodd ym mis Tachwedd ar ôl honiadau o anghysonderau ariannol a chamddefnyddio cyfrifiadur.

Dechreuodd Mr Arundale ei yrfa gyda heddlu'r de ac astudiodd ym Mhrifysgol Morgannwg.

Dywedodd y prif gwnstabl dros dro, Andrew Edwards, ei fod "wrth ei fodd" bod swyddog mor brofiadol wedi ei benodi.

Daeth Mr Grange yn brif gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yn 2000 ac roedd yn llefarydd Cymdeithas y Prif Gwnstabliaid ar faterion gwarchod plant a rheoli troseddwyr rhyw.

Ar ôl iddo ymddeol dywedodd Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu eu bod yn ymchwilio i honiadau o anghysonderau ariannol.

Oherwydd ei fod wedi ymddeol dywedodd y comisiwn na fyddan nhw'n ymchwilio i honiadau o gamddefnyddio cyfrifiadur yr heddlu.HEFYD
Grange: Dim camymddwyn
18 Rhag 07 |  Newyddion
Grange: Heddlu'n gwadu honiad
26 Tach 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^