BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 28 Mawrth 2008, 10:47 GMT
Plaid: 'Edrych yn ôl ac ymlaen'
Ieuan Wyn Jones
Yn annerch brynhawn Sadwrn: Ieuan Wyn Jones

Bydd Plaid Cymru yn dathlu naw mis fel plaid lywodraethol yn eu cynhadledd wanwyn yng Nghasnewydd ddydd Sadwrn.

Mae'r blaid wedi bod mewn llywodraeth am y tro cyntaf ar ôl ffurfio clymblaid gyda'r Blaid Lafur yn y cynulliad.

Yn eu cynhadledd yng Nghanolfan Glan yr Afon fe fydd y blaid yn edrych ar yr hyn gafodd ei gyflawni ers dechrau'r glymblaid ac yn edrych mlaen at y dyfodol.

Yn ôl Nerys Evans, AC Plaid Cymru y Canolbarth a Gorllewin Cymru, prif neges y blaid dros y penwythnos yw'r perfformiad ers i'r glymblaid gael ei ffurfio.

"Mae gennym ni record da, mae ein gweinidogion ni'n cyflawni ar lefel lywodraethol a 'dan ni'n falch o hynny.

'Cyflawni'

"Rydyn ni wedi gweld lot o addewidion Cymru'n Un yn cael eu cyflawni yn barod."

Dywedodd Alun Ffred Jones, Aelod Cynulliad Arfon, eu bod nhw wedi "camu ymlaen drwy gymryd cyfrifoldeb o lywodraethu mewn clymblaid" a bod hyn yn profi mai nid plaid brotest yn unig oedden nhw.

Hwn yw'r tro cyntaf i'r blaid gynnal cynhadledd yng Nghasnewydd ac Aelod Cynulliad Dwyrain De Cymru, Mohammad Asghar, fydd yn agor y gynhadledd.

Fe fydd arweinydd y blaid a'r Dirprwy Brif Weinidog Ieuan Wyn Jones yn annerch brynhawn Sadwrn, yn amlinellu'r hyn y mae'r blaid am ei gyflawni.

Ond yr her i'r blaid efallai fydd profi nad ydyn nhw wedi colli eu hunaniaeth wrth ffurfio clymblaid.

Mae rhai o benderfyniadau'r blaid wedi bod yn ddadleuol ac wedi arwain at wahaniaeth barn ymysg hoelion wyth y blaid.

Ac mae nifer fawr o gefnogwyr yn erbyn y polisi ffederaleiddio a chau ysgolion yng Ngwynedd.

Annigonol

Fe gafodd cyhoeddiad y Gweinidog Treftadaeth Rhodri Glyn Thomas i roi dim ond £200,000 y flwyddyn ar gyfer ariannu papur newydd dyddiol Cymraeg ei feirniadu.

Dywedodd cwmni Dyddiol oedd tu cefn i bapur Y Byd fod yr arian yn annigonol.

Yn ôl Alun Ffred Jones, roedd gwahaniaeth barn ymhlith aelodau yn ddisgwyliedig mewn plaid ddemocrataidd.

"Dyna'r broblem, wrth gwrs, pan 'dach chi mewn grym.

"Rhaid i chi gymryd cyfrifoldeb a rhaid i chi dderbyn nad ydych chi'n gallu cyflawni popeth y byddech chi'n dymuno ei wneud."

Fe fydd y gynhadledd hefyd yn rhoi sylw i'r refferendwm ar Senedd lawn i Gymru.HEFYD
Addysg Gwynedd: Gohirio?
18 Maw 08 |  Newyddion
Y Byd: 'Bradychu ymrwymiad'
21 Chwef 08 |  Newyddion
'Na' i gynllun cau ysgolion
30 Tach 07 |  Newyddion
Arwyddo cytundeb clymblaid
18 Medi 07 |  Newyddion
'Ie' i lywodraeth glymblaid
08 Gorff 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^