BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 22 Mawrth 2008, 15:01 GMT
Prifwyl: 100 yn y cr newydd
Eisteddfod Genedlaethol
Bydd y 400 yn rhannu llwyfan ar nos Sadwrn, Awst 9

Mae cant o gantorion o'r de yn wynebu her fawr wrth berfformio am y tro cyntaf o flaen cynulleidfa o 3,500 gyda rhai o sr amlycaf Cymru.

Maen nhw wedi ymaelodi 'r cr arbennig ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd gyda naw o gorau eraill y brifddinas.

Bydd y 400 yn rhannu llwyfan ar nos Sadwrn, Awst 9 gyda'r arweinydd a chyfansoddwr byd enwog Karl Jenkins a'r soprano Rebecca Evans sydd newydd ennill gwobr Grammy.

Dechreuodd y cr arbennig ymarfer yn mis Tachwedd o dan ofal y cyn-athro cerdd Alun Guy.

Bydd y cyngerdd yn ddiweddglo i'r Eisteddfod a gynhelir ar gaeau Pontcanna.

'Llawn dop'

Dywedodd Mr Guy, cyn athro cerdd Ysgol Ramadeg Pontypridd ac Ysgol Glan Taf: "Mi gawsom ni gymaint o alwadau ffn yn gofyn i gael cymryd rhan fel y penderfynom ni drefnu cr newydd arbennig ac mae'r rhifau yn awr wedi cynyddu i tua 100.

"Maen nhw yn ardderchog ac llawer erioed wedi perfformio ar lwyfan o'r blaen.

"Mae'r lle yn llawn dop ac maen nhw yn swnio yn ffantastig ac yn troi i fyny i'r ymarfer bob wythnos yn ffyddlon. Dwi erioed o'r blaen wedi gweld cymaint o aelodau yn eistedd yn eu ceir yn disgwyl i ddechrau ymarfer!

"Mae yna rai yn eu 20au ac eraill tuag at eu 60au ac mae nhw yn dod ar draws y de, o Aberdr, Penarth, Barri, Pontrhydyfen a Chasnewydd - bobman!"

Dywedodd prif weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts: "Mae rhai yn teithio o bell i fod yn rhan o'r cyngerdd yma ac i berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf. Mae am fod yn brofiad anhygoel iddyn nhw ac yn ffordd gofiadwy o ddod diweddglo i'r Eisteddfod yng Nghaerdydd."

Bydd Karl Jenkins yn arwain perfformiad o'i waith 'Dewi Sant' gyda'r deg cr, sef Cantorion Creigiau, Crdydd, Cr Aelwyd Hamdden Caerdydd, Cr Merched Canna, Cr Meibion Taf, Cr Poliffonig Caerdydd, Cr Philharmonic Caerdydd, Cr Ardwyn, Cr Caerdydd a'r cr newydd.

Mae tocynnau ar gyfer y cyngerdd wedi eu priso yn 14 i oedolion, a 6 i blant. Maen nhw ar gael o'r llinell docynnau 0845 122 1176 neu arlein.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^