BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 21 Mawrth 2008, 14:23 GMT
Protest chwarel i fynd i Ewrop
Chwarel Hafod, Johnstown
Cychwynnodd y gwaith claddu ym mis Awst 2006

Mae rhai yn erbyn claddu gwastraff ar safle hen chwarel yn mynd 'u protest i Senedd Ewrop.

Mae'r protestwyr yn erbyn claddu gwastraff yn hen chwarel Hafod ym mhentre Johnstown, Wrecsam.

Bydd grŵp o ymgyrchwyr yn mynd i Frwsel yn gynnar yn Ebrill er mwyn gwneud cyflwyniadau i bwyllgor deisebau Senedd Ewrop.

Rhoddodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans, y ddeiseb i gadeirydd y pwyllgor, Marcin Libicki ym Mrwsel ar ran ymgyrchwyr Grŵp Amgylcheddol Hafod.

'Dyfalbarhad'

Dywedodd Jill Evans: "Mae'r ffaith ein bod wedi cyrraedd y cam nesaf yma yn newyddion da iawn, yn enwedig o gofio bod y pwyllgor deisebau wedi wynebu nifer eithriadol o uchel o achosion yn ystod misoedd diweddar.

"Rhaid rhoi clod mawr i ddyfalbarhad ymgyrchwyr Hafod, ac wrth gwrs dyma'r bobl sydd yn gorfod byw gyda'r safle tirlenwi yma. Rwy'n gobeithio bydd y ddeiseb hon yn cael yr un llwyddiant a gafodd fy neiseb innau rai blynyddoedd yn l oedd yn ymwneud ag achos tebyg yn safle tirlenwi Nantygwyddon ac a fu'n sicr o help i'w gau."

Mae gan gwmni Mersey Waste Holdings drwydded i gladdu gwastraff ar safle Hafod.

Agorodd y domen ar Awst 23 2006 er mwyn derbyn sbwriel o Gymru a Glannau Mersi.

'Cadwraeth'

Dywedodd Pauline Smout, cadeirydd Grŵp Amgylcheddol Hafod: "Rydym yn falch iawn fod y Pwyllgor yn mynd i glywed ein cyflwyniadau, a bod nifer o ymgyrchwyr yn mynd i fod yno am y gwrandawiad. Roedd hi'n glir drwy gydol yr amser na fyddai'r broses yn un gyflym, ond er hynny, rydym wedi cyrraedd y pwynt yma ychydig yn gynt na fyddem wedi dyfalu'n flaenorol.

"Nawr mae'n bryd i ni gyfleu ein hachos o fewn yr amser a ganiateir i ni, a gobeithiwn bydd y pwyllgor yn ymateb o ganlyniad i'n cyflwyniad ar ddynodiad yr Ardal Arbennig o Gadwraeth a'i hamgylchedd cyfagos."

Bydd cyflwyniadau'n cael eu clywed gan bwyllgor deisebau Senedd Ewrop ar Ebrill 2.HEFYD
Cyngor yn gwrthod apl i gau tomen
05 Medi 06 |  Newyddion
Tomen sbwriel: Protest yn Lerpwl
01 Medi 06 |  Newyddion
Ffrae dros gynllun claddu gwastraff
16 Awst 06 |  Newyddion
Tomen: Hawlio buddugoliaeth
28 Meh 05 |  Newyddion
Cyngor yn gwrthod claddu gwastraff
06 Ebr 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^