BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 14 Mawrth 2008, 06:49 GMT
Cais llwyddiannus am Gymraeg
Gwefan yr Undeb fel y mae ar hyn o brys
Fe fydd y Gymraeg i'w gweld ar y wefan yn fuan

Fe fydd Undeb Rygbi Cymru yn mabwysiadu polisi swyddogol ar yr iaith Gymraeg.

Cafodd yr Undeb ei beirniadu'n hallt yn ddiweddar gan Gymdeithas yr Iaith am ddiffyg darpariaeth yn y Gymraeg.

Ond nawr mae Llywodraeth y Cynulliad yn rhoi rhywfaint o gymorth ariannol tuag at ddatblygu deunyddiau Cymraeg a chynnwys Cymraeg ar eu gwefan.

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r penderfyniad.

Mae'r bwriad yma yn rhan o dri phrosiect y bydd yr undeb yn rhan ohono dros y misoedd nesaf.

Dydd Iau fe wnaeth yr undeb lansio menter i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg mewn rygbi yng Nghymru.

Fe fydd y Llywodraeth y Cynulliad a Chyngor Chwaraeon Cymru yn cefnogi'r tri phrosiect gyda Stadiwm y Mileniwm, gwefan yr undeb a Phencampwriaeth IRB Ieuenctid y Byd.

Gwybodaeth ar y we

Y prosiect cyntaf yw cyhoeddiadau dwyieithog ar gyfer Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd rhwng yr 16 tm rhyngwladol dan 20 oed gorau yn y byd a fydd yn cael ei gynnal yng Nghymru ym mis Mehefin.

Ailwampio deunydd statig gwefan yr undeb ydi'r ail brosiect.

Caiff gwybodaeth ag ystadegau dwyieithog eu gweld yn fuan ar wefan yr undeb.

A'r trydydd prosiect ydi y bydd nifer sylweddol o arwyddion cwbl ddwyieithog yn cael eu codi yn Stadiwm y Mileniwm.

"Rwy'n falch iawn o gael lansio'r tri phrosiect sy'n dangos ein hymrwymiad clir i'r Gymraeg," meddai Roger Lewis, Prif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru.

"Rwyf wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth y Cynulliad a Chyngor Chwaraeon Cymru ar y mentrau hyn ac rwy'n ddiolchgar dros ben am eu cefnogaeth barhaus.

"Mae hwn yn gam pwysig ar y llwybr i Bolisi Iaith Gymraeg ar gyfer yr Undeb ac fe fyddwn ni'n cyhoeddi'r polisi yn y misoedd nesaf."

Anogaeth

Eglurodd bod yr undeb "wrth wraidd pob cymuned yng Nghymru" a'u bod yn sylweddoli eu cyfrifoldeb i ddiwylliant a'r iaith.

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg eu bod yn croesawu penderfyniad yr Undeb i fabwysiadu polisi dwyieithog.

"Y gobaith yn awr yw y bydd y Gymdeithas Bl-Droed yng Nghymru yn gwneud yr un modd," meddai llefarydd.

"Mae hyn yn bwysig gan fod y ddau sefydliad yn enghreifftiau prin o gymdeithasau sy'n cynrychioli Cymru ar y maes rhyngwladol ac felly mae'n bwysig fod y Gymraeg yn cael lle amlwg yn eu gweithgareddau."

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas, y Gweinidog dros Dreftadaeth, bod y Llywodraeth yn falch iawn o gefnogi'r undeb.

"Rydym yn croesawu'r ymrwymiad i gyhoeddi polisi iaith Gymraeg.

"Mae'n bwysig i sefydliadau amlwg yng Nghymru fel yr undeb ddefnyddio'r Gymraeg, a gall rygbi chwarae rhan hanfodol o ran helpu i annog pobl o bob oedran ac yn pob rhan o Gymru i ddysgu Cymraeg a defnyddio'r iaith bob dydd."

Mae'r Undeb yn cwblhau eu polisi iaith gyda chymorth Bwrdd yr Iaith a fydd yn cael ei gymeradwyo a'i lansio'n ddiweddarach eleni.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^