BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Mawrth 2008, 14:32 GMT
'Angen taclo tlodi plant'
Plentyn
Yn l yr adroddiad mae 13% o blant yn byw mewn tlodi difrifol

Mae adroddiad newydd yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i fynd i'r afael thlodi plant yng Nghymru.

Ar drothwy cyllideb gyntaf y Canghellor Alistair Darling, mae adroddiad newydd yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i fuddsoddi arian sylweddol er mwyn dileu tlodi plant yng Nghymru.

Mae'r adroddiad, "Plant mewn tlodi difrifol yng Nghymru: agenda ar gyfer gweithredu", yn crynhoi casgliadau prosiect gan Achub y Plant a Sefydliad Bevan.

Derbyniodd y prosiect gefnogaeth ariannol gan gronfa syniadau newydd Llywodraeth y Cynulliad.

Amcangyfrifir bod oddeutu 13% - tua 90,000 o holl blant Cymru - yn byw mewn tlodi difrifol.

Rhannu cyfrifoldeb

Mae'r plant yma yn byw mewn cartrefi lle mae'r incwm aelwyd yn llai na 50% o'r incwm cyfartaledd ac yn mynd heb ddau neu fwy o nwyddau neu wasanaethau am na all y teulu eu fforddio fel tripiau ysgol, gwyliau neu wahodd ffrindiau draw i de.

Rhennir y cyfrifoldeb dros daclo tlodi plant yng Nghymru rhwng Llywodraeth Prydain a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Maen nhw'n rhannu'r targedau o haneru tlodi plant erbyn 2010 a'i ddileu'n llwyr erbyn 2020.

Mae Achub y Plant a Sefydliad Bevan yn galw am:

  • Strategaethau i gynyddu incwm teuluoedd sy'n derbyn budd-daliadau a'r rheini sy'n gweithio;

  • Gwella mynediad at waith cyflogedig;

  • Addysg i weddnewid cyfleoedd bywyd;

  • Gwneud i wasanaethau cyhoeddus gyflawni ar ran teuluoedd sy'n wynebu anfantais lluosog.

Dywedodd Anne Crowley o Sefydliad Achub y Plant yng Nghymru: "Mae tlodi plant yn effeithio ar fywydau miloedd o blant yng Nghymru, ar eu haddysg, eu hiechyd a'u cyfleoedd mewn bywyd.

"Er bod lleihad wedi bod ers y 1990au hwyr, mae'r niferoedd sy'n byw mewn tlodi dal ymhell o gyrraedd targedau 2010 a 2020."

Ychwanegodd Victoria Winckler o Sefydliad Bevan: "Mae'r adroddiad yma yn cynnwys syniadau sy'n herio ac sy'n haeddu cael eu cymryd o ddifri.

"Yr hyn sy'n amlwg yw os na wnaiff pethau newid ni fydd modd cynnig y cymorth sydd ei angen i helpu'r plant yma sy'n bwy mewn tlodi difrifol."HEFYD
'Dim modd dileu tlodi plant'
20 Ebr 07 |  Newyddion
Blaenoriaeth Llafur: Tlodi plant
09 Tach 06 |  Newyddion
Targedau 'i ddileu tlodi plant'
23 Hyd 06 |  Newyddion
Llai o blant Cymru'n dlawd
06 Gorff 06 |  Newyddion
21% o deuluoedd Cymru'n dlawd
09 Maw 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^