BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Mawrth 2008, 09:12 GMT
ASau yn 'tanseilio' cytundeb
Ieuan Wyn Jones
Dywedodd bod ymrwymiad y llywodraeth glymblaid i ymgyrchu o blaid refferendwm yn un allweddol

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu rhai Aelodau Seneddol Llafur am fod yn gyndyn o weld y Cynulliad Cenedlaethol yn cael rhagor o rym.

Roedd Ieuan Wyn Jones yn pwysleisio fod yn rhaid i'r Blaid Lafur a Phlaid Cymru ymgyrchu ar y cyd i ennill refferendwm ar y mater.

Mewn araith ym Mhontypridd nos Lun, fe wnaeth ymosod ar y rhai sydd, meddai, yn llesteirio'r broses.

Dywedodd bod yr ymrwymiad i ymgyrchu o blaid refferendwm, a wnaed gan y llywodraeth glymblaid, yn un allweddol.

Eglurodd bod methiant Aelodau Seneddol Llafur a Cheidwadol i fod yn rhan o'r broses yn anwybyddu ewyllys mwyafrif pobl Cymru.

'Cymru'n Un'

" 'Da ni ddim yn dweud y bydd refferendwm yn digwydd heddiw neu fory, mae angen sefydlu'r confensiwn a rhaid i'r confensiwn wneud ei waith," meddai Mr Jones.

"Rhaid i ni fod yn gwbl glir ar ddiwedd y dydd bod pobl Cymru yn mynd i fod yn gynyddol o blaid yr opsiwn yma.

"Be 'da ni ddim eisiau ydi pobl yn tanseilio'r cytundeb rhwng y ddwy blaid yn nogfen Cymru'n Un."

'Ddim yn bwysig'

Wrth ymateb dywedodd AS Llafur Islwyn, Don Touhig, nad oedd yn credu bod y pwnc hwn o bwysigrwydd i'w etholwyr.

"Dydyn nhw ddim yn siarad am hyn, dydyn nhw ddim yn ysgrifennu llythyrau ata i, dydi hyn ddim yn bwysig iddyn nhw."

Ychwanegodd mai iechyd ac addysg ydi dau o'r prif bynciau ddylai fod yn cael y sylw.HEFYD
Senedd i Gymru: '49% o blaid'
28 Chwef 08 |  Newyddion
Corff yn trafod pwerau'r cynulliad
17 Rhag 07 |  Newyddion
Pwerau deddfu: Penodi cadeirydd
23 Hyd 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^