BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 6 Mawrth 2008, 21:43 GMT
Ffatri Remploy yn cau
Arwydd Remploy
Cafodd y ffatri yn Nhrefforest ei chau ar ˘l 60 mlynedd

Fe wnaeth ffatri Remploy ger Pontypridd gau ddydd Iau.

Bu'r cwmni'n cyflogi gweithwyr anabl ar y safle yn Nhrefforest ers 60 mlynedd.

Y llynedd fe wnaeth y gweithwyr gais i brynu'r ffatri fel cwmni cydweithredol ond cafodd hynny ei wrthod.

I nodi'r diwrnod cafodd seremoni ei gynnal.

Mae Remploy a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi dweud na fydd unrhyw weithiwr anabl yn wynebu diswyddo gorfodol.

Ond fe ddywedodd undeb y GMB bod 90% o'r gweithlu yn gorfod wynebu colli eu gwaith.

Fe wnaethon nhw ychwanegu nad oedd 'na swyddi addas ar eu cyfer yn yr ardal.

Siom

Dyma un o bedair ffatri Remploy i gau drwy'r DU.

Wrth i'r gweithwyr adael a ffarwelio ddydd Iau dywedodd Ieuan Boyle o Donyrefail fod o a'i gydweithwyr yn "siomedig iawn".

"Mae pobl yma yn crio," meddai.

"Rydym wedi cael ein siomi gan Remploy ac yn enwedig y llywodraeth."

Fe geisiodd AC Pontypridd, Jane Davidson, gynorthwyo'r gweithwyr i achub y safle.

Cafodd Remploy ei sefydlu yn 1945 i gynnig gwaith i weithwyr anabl.

Cafodd y ffatri gyntaf ei hagor ym Mhen-y-bont ar Ogwr flwyddyn yn ddiweddarach.

Mae 5,000 o weithwyr yn cael eu cyflogi ar draws Prydain.

Fe fydd ffatr´oedd Brynaman ac Ystradgynlais yn cau gyda'r gwaith yn cael ei drosglwyddo i'r ffatri ym Maglan.HEFYD
Remploy: Tair ffatri i gau
29 Tach 07 |  Newyddion
Remploy: 'Dim diswyddo gorfodol'
26 Medi 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^