BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 3 Mawrth 2008, 21:01 GMT
Erddig: Gohirio penderfyniad ar dai
Plas Erddig
Dywed yr ymddiriedolaeth y bydd arian yn diogelu'r plas

Mae'r penderfyniad i godi tai ar stad Erddig ger Wrecsam wedi cael ei ohirio am y tro.

Roedd pwyllgor cynllunio Cyngor Wrecsam yn cyfarfod nos Lun i drafod y cynlluniau dadleuol ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Roedd swyddogion wedi cynghori'r aelodau i'w derbyn, am nad oedd 'na "reswm cynllunio" dros wrthod y cais.

Fe fydd y datblygwyr yn edrych unwaith eto ar y cynllun i godi 223 o dai, gan gynnwys gosod cylchfannau.

Roedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, perchnogion stad Erddig, wedi dweud y bydd y datblygiad yn help i ddiogelu dyfodol y plas.

Ond cafodd refferendwm ei gynnal ddechrau'r flwyddyn oedd yn nodi nad oedd y trigolion lleol am weld y datblygiad yn mynd yn ei flaen.

Ym mis Ionawr fe wnaeth pobl leol bleidleisio 385-209 yn erbyn.

Roedd pwyllgor trigolion Rhostyllen yn pryderu y bydd y tai newydd yn arwain at fwy o draffig.

Diogelu'r plas

Mae'r pwyllgor - sydd wedi derbyn cefnogaeth mudiad Cymuned - wedi codi pryderon am ddifrod amgylcheddol, pwysau ar wasanaethau a cholli hunaniaeth leol hefyd.

Yn y cyfarfod nos Lun fe wnaeth aelodau'r pwyllgor cynllunio gymeradwyo'r cynlluniau ar gyfer canolfan gymunedol, uned siopau a bwyty o fewn y datblygiad.

Ond mewn pleidlais arall fe wnaethon nhw wrthod dau set o oleuadau traffig ar Ffordd Wrecsam.

Darlun artist o sut all y datblygiad yn Erddig edrych
Darlun artist o sut all y datblygiad edrych

Ac yn y bleidlais olaf, ar y tai, fe wnaethon nhw ohirio gwneud penderfyniad.

Dywedodd yr ymddiriedolaeth y byddan nhw'n edrych eto ar y cynlluniau yn wyneb penderfyniad y pwyllgor.

Ar ōl y cyfarfod dywedodd Carrie Harper ar ran y trigolion lleol a mudiad Cymuned: "Mae'n ymddangos bod y cyngor wedi penderfynu y bydd y cynllun yma yn mynd ymlaen os fydd rhywfaint o newidiadau yn cael eu gwneud.

"Maen nhw wedi anwybyddu llais y bobl leol yn llwyr.

"Ond fe fydd ein brwydr i rwystro'r datblygiad yn parhau."

Ychwanegodd y byddan nhw'n apelio i Lywodraeth y Cynulliad os na fydd y penderfyniad cywir yn cael ei wneud o'i rhan nhw.

Dywedodd yr ymddiriedolaeth y bydd arian o'r cynllun yn diogelu dyfodol Plas Erddig a thua 1,000 acer o dir ar gyfer mwynhad y cyhoedd.

Mae'r ymddiriedolaeth yn gwerthu 20 acer o dir sydd ā chaniatād cynllunio amlinellol.

Fe fydd chwarter o'r tai newydd yn "dai fforddiadwy".HEFYD
Tai ar dir plasty: Pleidlais 'na'
23 Ion 08 |  Newyddion
Protest yn erbyn 220 o dai
31 Hyd 07 |  Newyddion
Yn erbyn tai ar dir plasty
05 Gorff 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^