BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 3 Mawrth 2008, 09:22 GMT
Strategaeth addysg: Rhybudd
Dosbarth (Llun cyffredinol)
Bydd strategaeth yn ei lle erbyn mis Mawrth y flwyddyn nesaf

Fe allai'r iaith Gymraeg farw heb strategaeth genedlaethol ar gyfer addysg Gymraeg, yn l prif weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Mae Meirion Prys Jones wedi dweud wrth y BBC bod angen strategaeth i gynnig arweiniad i benaethiaid ynglŷn faint o Gymraeg allan nhw gynnig ac er mwyn ceisio sicrhau bod plant sy'n cael addysg gynradd yn y Gymraeg yn parhau gydag addysg Gymraeg hyd nes eu bod nhw'n 16 oed.

Dywedodd Mr Jones: "Mae llawer o blant yn dechrau derbyn addysg Gymraeg yn 4 oed ac yna'n gollwng hynny am 11 oed.

"Mae angen strategaeth i sicrhau eu bod yn parhau tan 16 oed.

'Rhugl'

"Dyna sut fydda'n nhw'n dod yn rhugl yn Gymraeg, yn enwedig plant o gefndiroedd di-Gymraeg".

Ar ben hyn mae Meirion Prys Jones yn dweud mai diffyg gallu gweision sifil Llywodraeth y Cynulliad i ymdrin ag anghenion addysg Gymraeg yw'r rheswm pam nad oes strategaeth wedi ei pharatoi cyn hyn.

Mae e'n dweud bod y Bwrdd wedi bod yn galw am strategaeth ers sefydlu'r Cynulliad a hyd yn oed wedi paratoi strategaeth ddrafft ar gyfer y llywodraeth ddiwethaf.

Mae'r llywodraeth yn dweud y bydd Uned Iaith Gymraeg sydd ar fin cael ei sefydlu yn dechrau ar y gwaith o ddatblygu strategaeth ac mae disgwyl iddi fod yn barod erbyn diwedd Mawrth 2009.

Dywedodd y Gweinidog Treftadaeth Rhodri Glyn Thomas ddydd Llun: "Newydd gael ei ffurfio mae llywodraeth 'Cymru'n Un' ac roedd cael strategaeth newydd ar gyfer addysg Gymraeg yn un o'n hymrwymiadau.

"Bydd y strategaeth yn ei lle erbyn mis Mawrth y flwyddyn nesaf".

Bydd mwy i'w clywed ar raglen Manylu ddydd Llun am 18.00 ar BBC Radio CymruHEFYD
Estyn: 'Nid da lle gellir gwell'?
26 Chwef 08 |  Newyddion
Addysg bellach: 'Newid radical'
11 Rhag 07 |  Newyddion
Addysg: Bwrdd Iaith yn poeni
26 Tach 07 |  Newyddion
Cytuno i ad-drefnu addysg
22 Hyd 07 |  Newyddion


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^