BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 3 Mawrth 2008, 07:23 GMT
Cyngerdd a llyfr er cof am Grav
Ray Gravell
Bydd yr elw yn mynd tuag at elusennau oedd yn agos at galon Ray Gravell
Cafodd llyfr newydd er cof am Ray Gravell ei gyhoeddi mewn cyngerdd arbennig ddydd Sul.

Cafodd Cyngerdd Cofio Grav ei gynnal yn Theatr y Lyric Caerfyrddin.

Gwerthwyd y 740 o docynnau ar gyfer y noson o fewn awr i fynd ar werth yn Rhagfyr.

Sgrn Fawr

Fe wnaed y trefniadau cyn i Ray Gravell farw y llynedd, er mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian at wellhad i glefyd y siwgr.

Ar l marwolaeth y cyn chwaraewr rygbi a'r darlledwr, fe benderfynodd y teulu fwrw ymlaen a'r trefniadau er cof amdano.

Ymhlith yr artistiaid roedd Bryn Terfel, Rhys Meirion, Cr Meibion Llanelli, Fflur Dafydd ac Iona Jones.

Cafodd sgrn fawr ei gosod yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin, gyda lle ar gyfer 400.

Awdur y gyfrol 'Cofio Grav' ydi Keith Davies, un o gydweithwyr Ray Gravell ar Radio Cymru.

Mae'r llyfr yn cynnwys teyrngedau gan lu o bobl yn cynnwys prifeirdd, gwrandawyr ei raglen radio, gwleidyddion a chwaraewyr rygbi.

Englynion

Bydd elw'r llyfr yn mynd i Gronfa Ray Gravell.

Bydd y gronfa yn rhoi arian i elusennau oedd yn agos at galon y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol, a darlledwr.

"Mae fy niolch yn fawr i'r holl gyfranwyr, cyffredin ac ysgolhaig am fod mor barod i gyfrannu, ac yn arbennig i Alun yn Y Lolfa am ei holl waith, ond mae'n diolch yn bennaf i Grav am ysbrydoli'r fath eiriau."

Yn l Lefi Gruffudd o'r Lolfa: "Bu'r ymateb gan feirdd, llenorion a ffrindiau i'r gyfrol yn anhygoel.

"Cafwyd degau o englynion a nifer fawr o deyrngedau ardderchog i'w cynnwys yn y gyfrol.

"Mae'n diolch yn fawr i'r holl gyfranwyr am eu cymorth parod, a gobeithiwn fod y llyfr yn deyrnged deilwng i un o'n harwyr pennaf."

HEFYD
Cewri Cymru: Grav ar restr fer
29 Chwef 08 |  Newyddion
Miloedd yn angladd Grav
15 Tach 07 |  Newyddion
Cronfa er cof am Grav
03 Tach 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^