BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 1 Mawrth 2008, 12:53 GMT
Athro yn swyno Cymru
Aled Myrddin
Enillodd Aled Myrddin y brif wobr o £10,000 am y gān 'Atgofion'

Fe brofodd athro ymarfer corff 24 oed y gallai gyflawni campau tu allan i'r gampfa trwy ennill Cān i Gymru.

Fe enillodd Aled Myrddin y brif wobr o £10,000 am y gān 'Atgofion' gan ddenu'r nifer fwyaf o bleidleisiau gan y gwylwyr gartref a'r panel o arbenigwyr.

Cafodd y gystadleuaeth yng Nghanolfan y Lido Afan, Port Talbot ei darlledu'n fyw ar S4C nos Wener.

Yn y noson, a gyflwynwyd gan Sarra Elgan a Rhydian Bowen Phillips, fe gurodd y gān wyth cynnig arall mewn rownd derfynol cystadleuaeth a oedd wedi denu 109 o gynigion yn wreiddiol.

Fe ddaeth Lowri Evans a Lee Mason o Drefdraeth, Sir Benfro, yn ail gan ennill gwobr o £4,000 am y gān 'Ti a Fi'.

Wnes i erioed meddwl y byddwn i'n ennill - mae hyn yn freuddwyd wedi'i gwireddu
Aled Myrddin

Myfyriwr o Brifysgol Bangor, Ieuan Wyn, oedd yn drydydd, gan ennill gwobr o £2,000 am ei gān 'Gwenllian Haf' a berfformiwyd ar y noson gan Gruff Rees.

Bydd Aled, sy'n wreiddiol o Borthaethwy ond bellach yn byw ym Machynlleth gydai wraig Erin, nawr yn cael cyfle i gynrychioli Cymru yn yr Wyl Ban-Geltaidd ymhen rhai wythnosau yn Donegal.

"Wnes i erioed meddwl y byddwn i'n ennill - mae hyn yn freuddwyd wedi'i gwireddu," meddai'r athro ymarfer corff yn Ysgol Bro Dyfi, Machynlleth.

"Yr ysbrydoliaeth tu ōl i'r gan ydy fy nheulu a fy ngwraig, Erin.

"Maen nhw wedi bod yno ar hyd y daith, mae gan bawb atgofion, a dwi wedi penderfynu cofnodi fy rhai i ar ffurf cān!"

Yn gyfarwydd i lawer fel aelod o'r grwp Cristnogol Manna, mae Aled yn hen law ar gystadlu ar lwyfannau cenedlaethol.

Fe enillodd yr Unawd Cerdd Dant 19 -25 oed yn Eisteddfod yr Urdd 2003, gan gystadlu'r un flwyddyn am Ysgoloriaeth Bryn Terfel.

Ychwanegodd, "Dwi'n bendant am brynu stwff recordio gyda'r £10,000 er mwyn fy ngalluogi i ganolbwyntio'n fwy ar gyfansoddi, caiff y gweddill fynd i'r banc!"HEFYD
Einir yn ennill Cān i Gymru
05 Maw 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^