BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 1 Mawrth 2008, 10:34 GMT
Hwb £20 biliwn i swyddi Airbus
Tancer awyr
Bydd adenydd yr awyren yn cael eu cynhyrchu ym Mrychdyn
Bydd cytundeb gwerth £20 biliwn yn sicrhau miloedd o swyddi yng nghwmni Airbus ym Mrychdyn, Sir y Fflint.

Mae cwmni Airbus, sy'n rhan o gonsortiwm EADS wedi ennill archeb enfawr i adeiladu awyrennau sy'n cario tanwydd i lu awyr America.

Bydd yr adenydd ar gyfer 179 o awyrennau tancer yn cael eu cynhyrchu mewn dau safle ym Mhrydain, Brychdyn a Filton ger Bryste.

Mae'r ffatrÔoedd yn cyflogi tua 13,000 o bobl.

Bydd yr awyrennau tancer - y KC-45A yn cael eu cynhyrchu ar y cyd rhwng EADS a chwmni Northrop Grumman o'r Unol Daleithiau.

Dywedodd Ieuan Wyn Jones, dirprwy Brif Weinidog Cymru, fod y cyhoeddiad yn dystiolaeth o lefel sgiliau uchel y gweithwyr ym Mrychdyn.

"Bob tro rwyf wedi ymweld ‚'r safle mae'r rheolwyr, undebau a gweithwyr wedi creu argraff arnaf o ran safon y gwaith a'r brwdfrydedd," meddai Mr Jones sydd yng Ngoledd America yn arwain dirprwyaeth masnach.

"Rwyf am eu llongyfarch am y llwyddiant a diolch am eu cyfraniad i economi Cymru."

£1 biliwn

Mae'r cytundeb yn golygu y bydd pedwar awyren brawf yn cael eu hadeiladu ar gost o £1 biliwn.

Pe bai'r awyrennau yn cael eu cwblhau a'u chyflenwi mewn pryd mae disgwyl archeb gwerth £20 biliwn.

Cwmni Boeing yn wreiddiol oedd y ffefrynnau i sicrhau'r cytundeb.

Ond dywedodd llefarydd ar ran llu awyr yr Unol Daleithiau fod yna nifer o fanteision i gynllun Airbus.

Mae disgwyl i gwmni Boeing apelio yn erbyn y penderfyniad.HEFYD
Airbus: Trosglwyddo'r awyren fawr
15 Hyd 07 |  Newyddion
Airbus: Colli 1,600 o swyddi
28 Chwef 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^