BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Chwefror 2008, 19:33 GMT
Cyngherddau Eisteddfod Caerdydd
Connie Fisher
Bydd Connie Fisher yn un o berfforwyr yn C Ffactor

Mae 'na amrywiaeth o gyngherddau yn cael eu cynnal yn ystod wythnos Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch eleni.

O gantorion opera i gantorion poblogaidd fe fyddan nhw i'w gweld ar lwyfan y pafiliwn yn y brifddinas.

Yn cychwyn yr wythnos y bydd cyngerdd TRI10 ar nos Wener Awst 1.
Cyfle i ddathlu addysg Gymraeg yng Nghaerdydd a phen-blwydd arbennig y ddwy ysgol uwchradd yn y ddinas fydd i'w gweld ar y llwyfan. Fe fydd Cr Unedig Ysgol Glantaf a chyn-ddisgyblion enwog Ysgol Plasmawr a rhai o ysgolion cynradd Cymraeg y ddinas yn cymryd rhan. Cyn y cyngerdd fe fydd y Seremoni Agoriadol.

Noson o gerddoriaeth amrywiol gan gynnwys caneuon traddodiadol Cymreig, Finlandia a Jive Concerto fydd nos Sadwrn yn Gwasanaeth Cerdd Cyngor Caerdydd.
Yn cymryd rhan fydd Band Chwythbrennau, Band Pres, Band Pres Symffonig, Cerddorfa Ieuenctid, Cr Ieuenctid a Chr Plant Cynradd, Band Mawr ac Ensemble Taro.

Alun Guy fydd arweinydd y Gymanfa Ganu ar y nos Sul gyda Rob Nicholls ar yr organ.

Cofio Grav

Nos Lun fe fydd 'na noson hanesyddol gyda Bryn Terfel wrth iddo gymryd rhan yn Offeren Verdi .
Fe fydd yr offeren yn cael ei chanu yn Lladin a gyda Bryn Terfel ar y llwyfan y bydd Anja Harteros (Soprano); Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC. Arweinydd y cyfan fydd Daniel Harding. Dyma fydd y tro cyntaf i berfformwyr rhyngwladol gymryd rhan mewn cyngerdd yn y brifwyl.

Ray Gravell
Fe fydd 'na noson arbennig i gofio Grav

Nos Fawrth fe fydd 'na gyfle arbennig i gofio Eisteddfodwr a Chymro arbennig, Ray Gravell yn Grav - Yma o Hyd.
Fe fydd yn noson i ddathlu bywyd y cawr o Fynyddygarreg.

Sawl C sydd yng Nghaerdydd? Wel nos Iau fe fydd 'na fwy na'r disgwyl yn C Ffactor.
Fe fydd Connie Fisher, Cerys Matthews, Catrin Finch, Shn Cothi, Caryl Parry Jones a Cantorion yn creu noson gerddorol i hudo cynulleidfa'r pafiliwn.

Ac i gloi'r wythnos ar y nos Sadwrn y bydd Karl Jenkins a Chr yr Eisteddfod
Fe fydd y cyfansoddwr o Bencalwdd yn arwain perfformiad o'i waith ei hun sef Dewi Sant ynghyd chytganau amrywiol. Mae'r cr yn ymgorfforiad o Gantorion Creigiau, Crdydd, Cr Merched Canna, Cr Meibion Taf, Cr Poliffonig Caerdydd, Cr Philarmonic Caerdydd, Cr Ardwyn, Cr Caerdydd ynghyd nifer o bobl sydd wedi ffurfio cr yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod. Gyda nhw y bydd yr unawdydd Rebecca Evans gydag Alun Guy yn arweinydd Cr yr Eisteddfod.

Ar y nos Fercher a'r nos Wener fe fydd yna fwrlwm yn y pafiliwn gyda nifer o gystadlaethau. Yr ifanc fydd yn denu'r sylw ar y nos Fercher efo Gwobr Richard Burton; Seremoni Tlws y Cerddor ac Ysgoloriaeth W. Town Roberts ymhlith y cystadlaethau.

Fe fydd y tocynnau ar werth o Fawrth 1 2008 ymlaen drwy wefan yr eisteddfod neu'r llinell docynnau ar 0845 1221176 .
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^