BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Chwefror 2008, 16:42 GMT
Senedd i Gymru: '49% o blaid'

Roland Evans
Gohebydd Gwleidyddol

Pe bai refferendwm yn cael ei chynnal heddiw ar gael Senedd yn debyg i un yr Alban, byddai'r canlyniad yn agos iawn.

Dyma ganlyniad arolwg barn y mae ICM wedi ei gynnal ar gyfer BBC Cymru. Cafodd 1,000 o bobol eu holi.

Pl piniwn
Cafodd mwy na 1,000 eu holi ar draws Cymru

Pan ofynnwyd sut y byddai pobl yn pleidleisio mewn refferendwm i droi'r cynulliad yn Senedd 'r grym i lunio deddfau, dywedodd 49% y bydden nhw o blaid.

Ond dywedodd 42% y bydden nhw yn erbyn Senedd a dywedodd 9% nad oedden wedi penderfynu.

Ym Mehefin 2007 dywedodd 47% y bydden nhw o blaid Senedd a 44% eu bod yn erbyn.

Roedd ail gwestiwn yr arolwg presennol yn rhestru opsiynau oedd yn amrywio o gael gwared ar y cynulliad i annibyniaeth lwyr i Gymru.

Dywedodd 20% eu bod am gael gwared ar y corff tra bod 26% o blaid y sefyllfa bresennol.

Mae hyn yn awgrymu y byddai'r bleidlais yn erbyn Senedd i Gymru yn gryf pe bai refferendwm yn cael ei chynnal ar hyn o bryd.

Confensiwn

Ac mae Aelodau Cynulliad Llafur a Phlaid Cymru yn sefydlu confensiwn i drafod pwerau'r cynulliad a'r amser gorau i gynnal refferendwm i ddatganoli pwerau i'r cynulliad.

Cynnal refferendwm cyn 2011 yw un o brif addewidion llywodraeth glymblaid Llafur a Phlaid Cymru.

Adeilad Senedd
49% o blaid troi'r cynulliad yn Senedd i Gymru

Yn y gorffennol mae arolygon wedi dangos bod y mwyafrif o bobl yn credu mai Llywodraeth Prydain oedd 'r dylanwad mwyaf ar Gymru.

Y tro hwn, y tro cyntaf erioed, mae mwy o bobl wedi dweud eu bod yn credu bod gan Lywodraeth y Cynulliad fwy o ddylanwad dros Gymru na Llywodraeth Prydain.

Roedd 40% yn credu bod gan Lywodraeth y Cynulliad y dylanwad mwyaf ar Gymru a 35% yn credu mai Llywodraeth Prydain oedd 'r dylanwad mwyaf.

Pan ofynnwyd "pa lefel o lywodraeth ... ddylai gael mwy o ddylanwad ar Gymru?" atebodd 61% mai Llywodraeth y Cynulliad ddylai gael mwyaf o ddylanwad. Dim ond 22% ddywedodd Llywodraeth Prydain.

Pwy sy mewn grym?

O bawb a holwyd roedd 75% yn gwybod bod Llafur mewn llywodraeth yng Nghymru tra oedd 47% yn gwybod bod Plaid Cymru mewn llywodraeth.

Roedd 39% yn gwybod bod Cymru yn cael ei rheoli gan glymblaid Llafur a Phlaid Cymru.

Adeilad Senedd
42% yn erbyn Senedd i Gymru

Gan fod etholiadau lleol ym mis Mai, mae'n debyg y bydd 22 o gynghorau Cymru'n siomedig mai dim ond 10% o'r rhai a holwyd oedd yn credu bod gan llywodraeth leol y dylanwad mwyaf yng Nghymru.

Roedd 11% yn credu y dylai cynghorau gael y dylanwad mwyaf.

'Etholiad agored'

O ran pleidleisio yn yr etholiadau lleol, dywedodd 44% y bydden nhw'n sicr o bleidleisio.

Yn etholiadau lleol 2004 pleidleisiodd tua 45% o'r boblogaeth.

Holwyd pa faterion oedd fwyaf pwysig wrth benderfynu pa blaid i bleidleisio drosti yn yr etholiadau.

"Diogelwch cymunedol a'r heddlu" a "gweithredu gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys gofal yr henoed" oedd y materion pwysicaf.

Y mater lleiaf pwysig i'r rhai a holwyd oedd teyrngarwch i blaid neu unigolyn.

Holodd ICM hapsampl o 1,210 o oedolion dros 18 oed dros y ffn ar rhwng Chwefror 22 a 24, 2008. Bu cyfweliadau ar draws Cymru a chafodd y canlyniadau eu trosi i broffil holl oedolion Cymru. Mae ICM yn aelod o Gyngor Arolwg Barn Prydain ac yn dilyn ei reolauHEFYD
Corff yn trafod pwerau'r cynulliad
17 Rhag 07 |  Newyddion
Pwerau deddfu: Adrodd yn 2009
22 Tach 07 |  Newyddion
Arolwg o blaid 'clymblaid enfys'
25 Meh 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^