BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 15 Mehefin 2008, 12:49 GMT 13:49 UK
Newyddion i ddysgwyr
Yr Wythnos

YR WYTHNOS. 12.30pm bob pnawn Sul ar S4C.

Yr Wythnos yw rhaglen BBC Cymru ar gyfer S4C sy'n edrych yn l ar storiau newyddion y saith diwrnod diwethaf.

Mae'r Wythnos yn addas ar gyfer pobol sydd wrthi'n dysgu Cymraeg.

Hefyd mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd wedi colli rhai o storiau mawr yr wythnos.

Gallwch wylio Yr Wythnos ar y dudalen hon yn fyw bob dydd Sul ac am wythnos gyfan wedyn, ac y mae bellach ar gael mewn band llydan ym Mhrydain.

 • Oherwydd hawlfraint does dim modd darlledu rhaglen yr wythnos yma o Yr Wythnos ar y we.

  Bydd geiriau anodd yn dod ar y sgrn, a bydd y geiriau hynny ar y dudalen hon ar l pob rhaglen.


  Os byddech chi'n hoffi derbyn sgriptiau Yr Wythnos ar e-bost, rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y blwch yma.
    
  * Fe fydd y sgriptiau yn cael eu hanfon ar brynhawn Sul wedi'r rhaglen.

  Mae geirfa newyddion yn nhrefn yr wyddor ar gael drwy glicio yma

  Ac mae geirfa yn l pwnc ar gael drwy glicio yma

  CWIS - Ar l darllen yr eirfa, cliciwch yma i geisio ateb cwestiynau syml.

  GEIRFA Yr Wythnos, 15eg o Fehefin 2008

  terfysgwyr - terrorists

  pleidlais - vote

  ymddiswyddo - to resign

  ymosod - to attack

  heb eu cyhuddo - without charge

  gwrthdaro - conflict

  canlyniad - result

  is-etholiad - by-election

  dewr - brave

  ty'r arglwyddi - house of lords

  ymchwiliad - investigation

  dogfennau cyfrinachol - confidential documents

  trosedd - crime

  annisgwyl - unexpected

  llefarydd addysg a chadeirydd y pwyllgor cyllid - education spokesperson and chairman of the finance committee

  cynrychioli - to represent

  amlwg - prominent

  sylwadau anaddas - unsuitable comments

  datganiad - statement

  parchu - to respect

  ymddiswyddiad - resignation

  cydraddoldeb - equality

  cyflogau - salaries

  anweddus - indecent

  canolfan alwadau - call centres

  swyddfeydd treth - tax offices

  cleifion - patients

  amhoblogaidd - unpopular

  ymateb - reaction

  ad-drefnu - reorganise

  llawdriniaeth - operation

  diflannu - to disappear

  gwerthfawrogi - to appreciate

  arbenigrwydd - specialism

  adeiladau hanesyddol - historical buildings

  amgueddfeydd ac orielau - museums and galleries

  tyndyrn - tintern

  Gweinidog Treftadaeth - heritage minister

  cyllid - funding

  cynnydd - increase

  triniaeth - treatment

  ymwelwyr - visitors

  galluogi - to enable

  oedrannus - elderly

  diogelwch safety

  gostyngiad - reduction

  cyflymder - speed

  llofruddio - to murder

  Uchel Lys - High Court

  adroddiad blynyddol - annual report

  ymddiriedolwyr - trustees

  penaethiaid - bosses

  canolfan iechyd meddwl - mental health centre

  hyderus - confident

  uwch-gynghrair - premiership

  balchder - pride

  mewnwr - scrum half

  cyffrous - exciting

  anffodus - unfortunately

  arddangosfa - exhibition

  dymchwel - to demolish

  canrif - century

  gorchuddio - to cover

  atgofion - memories

  diflannu - to disappear

  llwyfan - stage

  denu - to attract

  cynhyrchiad - production

  ail-adeiladu - to rebuild

  yn ddiweddarach - later

 • Ceir mwy o ddeunydd i'ch helpu chi ar safle dysgu Cymraeg drwy glicio yma. • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^