BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 1 Awst 2008, 07:23 GMT 08:23 UK
Anelu at 'Brifwyl werdd'
Eisteddfod Genedlaethol
Fe fydd 'na groeso 'gwyrdd' i Eisteddfodwyr yng Nghaerdydd

Mae trefnwyr yr Eisteddfod Genedlaethol yn gobeithio y bydd 160,000 o ymwelwyr yn sicrhau fod yr ŵyl yn un werdd.

Fe fydd yr Eisteddfod yn y brifddinas ym mis Awst ac mae trefnwyr yn gobeithio y bydd eisteddfodwyr yn ecogyfeillgar.

Fe fydd y Maes - maint 14 cae pÍl-droed - ym Mhontcanna.

Hwn yw'r tro cynta i'r Eisteddfod fod yng Nghaerdydd ers 1978 pan gafodd ei chynnal ym Mhentwyn.

'Cyrraedd hawdd'

"Y tro yma rydan ni yng nghanol y brifddinas, o fewn cyrraedd hawdd at orsafoedd trÍn a bws, gwasanaethau parcio a theithio a thraciau beic," meddai Elfed Roberts, y prif weithredwr.

"... mi all pob ymwelwr helpu amgylchedd y brifddinas drwy feddwl am sut y byddan nhw'n teithio yma.

Heol Eglwys Newydd Caerdydd
Y gobaith ydi y bydd llai o ddefnydd o geir

"Mi fyddwn ni yn hoffi gweld, ble mae hynny'n bosib, ymwelwyr yn gadael eu ceir gartre neu'n defnyddio'r gwasanaeth parcio a theithio ar gael yn y ddinas."

Wrth i fwy na 700 o weithgareddau godi arian ar gyfer yr wythnos fydd rhwng Awst 2 a 9 mae 'na obaith y bydd y Brifwyl yn rhoi hwb o £6.4 miliwn i'r brifddinas.

"Mae Cymry Cymraeg a di-Gymraeg wedi cefnogi'r digwyddiadau ac wedi helpu creu bwrlwm cymdeithasol ...," meddai Mr Roberts.

Ar y Maes, meddai, fe fyddai 'na 320 o stondinau, y pafiliwn gwyddoniaeth, llwyfan dawns, yr oriel celfyddydau gweledol a nifer fawr o ddigwyddiadau chwaraeon.

"Does dim rhaid siarad Cymraeg i fwynhau'r Eisteddfod," meddai.

"Mae rhywbeth at ddant pawb yn yr ŵyl ac mae croeso mawr i'r di-Gymraeg."

Mae disgwyl i'r gwaith o godi'r Maes ger Heol y Gadeirlan ddechrau ym mis Mai.

Fe fydd yno faes carafanau ‚ 550 o lefydd.
O'R MAES

O'R ARCHIF

YR ORSEDD

CEFNDIR

GWEFAN


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^