BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 21 Chwefror 2008, 16:58 GMT
Y Byd: 'Bradychu ymrwymiad'
Y Byd
Roedd y rhifyn cyntaf i fod ar Fawrth 3, 2008

Mae aelod blaenllaw o Blaid Cymru wedi beirniadu Llywodraeth y Cynulliad gan eu cyhuddo o "wrthod cefnogaeth ariannol ar gyfer sefydlu papur dyddiol Cymraeg".

Mewn llythyr agored at y Gweinidog Treftadaeth Rhodri Glyn Thomas mae cyn aelod cynulliad ac aelod seneddol Cynog Dafis a chefnogwyr eraill Y Byd yn cyhuddo'r llywodraeth o 'fradychu ymrwymiad. "

Ond mae Llywydd y Cynulliad, Dafydd Elis-Thomas AC, wedi dweud wrth y BBC bod pobl sy'n credu bod modd i lywodraeth gynnal papur dyddiol drwy ei sybsideiddio gyda hysbysebion yn byw "yng ngwlad y gwcw".

Yr wythnos ddiwethaf, dywedodd cwmni Dyddiol oedd tu cefn i bapur Y Byd na fyddan nhw'n ceisio sefydlu papur dyddiol, am ei fod yn "gwbl glir" y byddai grant o 200,000 y flwyddyn yn annigonol ar gyfer sefydlu papur dyddiol.

'Difrifol'

Ddechrau'r mis cyhoeddodd y Gweinidog Treftadaeth Rhodri Glyn Thomas y byddai 200,000 y flwyddyn yn ychwanegol ar gael i'r wasg Gymraeg ac y byddai'n rhaid i gwmnau gystadlu am yr arian.

Rhodri Glyn Thomas
Mr Thomas: Cyhoeddi 600,000 ar gael i wasanaethau newyddion yn Gymraeg

Mae'r llythyr agored yn cyhuddo'r gweinidog o fod wedi "bradychu ymrwymiad diamwys a wnaed yng nghytundeb Cymru'n Un y byddai'r Llywodraeth yn 'cynyddu'r cyllid a roddir i gylchgronau a phapurau newydd Cymraeg, gan gynnwys sefydlu papur dyddiol Cymraeg'.

"Mae bradychu ymrwymiad maniffesto yn fater difrifol iawn ac yn codi cwestiynau sylfaenol ynghylch integriti gwleidyddol a dilysrwydd ymrwymiadau eraill - cyfredol ac i'r dyfodol."

Yn l awduron y llythyr - Anna Brychan, Llinos a Cynog Dafis, Hywel Teifi Edwards, Meredydd Evans, Heini Gruffudd, Emyr Humphreys, Richard Wyn Jones, Gareth Miles, Jan Morris, Wynford Elis Owen, John a Luned Rowlands:

"O ran datblygiad y Gymraeg, a'r wasg Gymraeg yn benodol, mae'n anodd dychmygu unrhyw ffordd well o gynyddu nifer y darllenwyr Cymraeg ac o estyn defnydd cyffredin o'r iaith i feysydd newydd."

'Dadrithiad'

Maen nhw o'r farn mai "ffuantus yw awgrymu bod darparu 200,000 y flwyddyn dros dair blynedd yn peri bod posibilrwydd sefydlu papur dyddiol yn dal yn agored".

Maen nhw'n dod i'r casgliad mai: "nid bychan yw'r dadrithiad y mae eich penderfyniad, ar ran llywodraeth glymblaid Phlaid Cymru yn bartner allweddol ynddi, wedi ei achosi ymysg llawer iawn o Gymry taer" ac maen nhw'n galw ar Lywodraeth y Cynulliad i ail feddwl.

Dywedodd Llywydd y Cynulliad, Dafydd Elis Thomas AC, fod rhai o gefnogwyr Y Byd yn byw yng "ngwlad y gwcw'.

"Os oedd 'na rai pobl yn meddwl bod modd i lywodraeth genedlaethol roi arian i bapur newydd unigol i'w gyhoeddi mewn print gan ei gymorthdalu drwy hysbysebion llywodraeth - os oe'n nhw'n meddwl bod hwnna yn bosibl yn ethegol o safbwynt bywyd cyhoeddus, yna maen nhw'n byw, fel da ni'n deud yn y gogledd, yng ngwlad y gwcw."

Daeth penderfyniad y gweinidog ar l iddo gomisiynu arolwg o'r wasg Gymraeg gan Dr Tony Bianchi.

Bydd mwy i'w weld ar Dragon's Eye ar BBC UN Cymru am 10.35pm ddydd Iau.HEFYD
Polisi iaith yn 'ergyd' i bapur
21 Chwef 08 |  Newyddion
Cadw Golwg ar y we
08 Chwef 08 |  Newyddion
600,000 ar gyfer papurau
05 Chwef 08 |  Newyddion
Papur: 'Penderfynwch yn fuan'
13 Ion 08 |  Newyddion
Enwi golygydd Y Byd
28 Tach 06 |  Newyddion
Swyddi: Y Byd yn ei le?
19 Meh 06 |  Newyddion
'Amheuon' am bapur newydd Cymraeg
29 Medi 04 |  Newyddion
Papur dyddiol 'mewn blwyddyn'
22 Ion 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^