BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 20 Chwefror 2008, 16:00 GMT
Traed a'r genau: £8.8m
Elin Jones
Ms Jones: 'Dim amheuaeth bod y diwydiant yng Nghymru wedi diodde'
Mae'r Gweinidog Amaeth wedi cyhoeddi y bydd £8.8 miliwn ychwanegol yn cael ei roi i ffermwyr Cymru i'w digolledu ar ôl clwy'r traed a'r genau.

Gwnaeth Elin Jones ei datganiad yng nghyfarfod llawn y cynulliad ddydd Mercher wrth ymateb i ddau adroddiad y Pwyllgorau Cyllid ac Amaeth.

"Does dim amheuaeth bod y diwydiant amaeth yng Nghymru wedi diodde o ganlyniad i glwy'r traed a'r genau yn Lloegr.

"Tra bydd Llywodraeth y Cynulliad yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i roi mwy o gefnogaeth i ffermio ar draws Prydain, rwy'n falch o gyhoeddi pecyn cefnogaeth o £8.8m heddiw.

"Mae hyn yn ychwanegol i'r gefnogaeth yr ydym eisoes wedi ei rhoi," meddai.

£13 miliwn

Dywedodd Ms Jones fod yr help sydd wedi cael ei roi oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad bron yn £13m.

Mae'r cynllun newydd yn cynnwys £8.7m ychwanegol ar gyfer y sector defaid yng Nghymru - fydd yn cael ei dalu drwy gynllun Tir Mynydd.

Bydd £100,000 yn cael ei roi i Sefydliad Cefnogi Ffermwyr oherwydd eu help i deuluoedd.

Ond dywedodd llefarydd amaeth y Ceidwadwyr, Brynle Williams, fod y pecyn yn "gywilydd" ac y byddai ffermwyr Cymru'n teimlo eu bod nhw wedi eu "bradychu".

Brynle Williams
'Cywilydd': Brynle Williams

"Dydw i ddim yn gwybod sut y gall Elin Jones alw hwn yn becyn sylweddol.

"Tra bod rhaid croesawu unrhyw arian ychwanegol, dydi hyn ddim hanner digon ac mae'n sarhaus i ffermwyr ar draws Cymru."

£21 miliwn

Mae asesiad y llywodraeth o gostau'r clwy yng Nghymru yn amcangyfri ei fod wedi costio £21 miliwn i'r diwydiant amaeth - gan gynnwys £19.6 miliwn o fewn y sector defaid.

Roedd pecyn cymorth yn Lloegr yn werth £8.5 miliwn ac ym mis Hydref cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban becyn gwerth £26 miliwn.

Rhaid i'r Comisiwn Ewropeaidd gymeradwyo pecyn cefnogaeth Llywodraeth y Cynulliad cyn iddo gael ei weithredu.

Roedd Undeb y Ffermwyr a Phwyllgor Cyllid y Cynulliad wedi amcangyfrif mai cost y clwy i ffermwyr Cymru oedd mwy na £40m.

Er nad oedd y clwy yng Nghymru, cafodd ffermwyr eu heffeithio oherwydd y rheolau gwahardd symud ac allforio anifeiliaid.

'Cyfrifoldeb moesol'

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi pwyso ar Lywodraeth Prydain i dalu iawndal i ffermwyr.

Dywedodd Ms Jones: "Cyfrifoldeb moesol amlwg Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yw datblygu pecyn cymorth ariannol ar gyfer y diwydiant yng Nghymru.

"Mae DEFRA a'r Trysorlys yn llwyr ymwybodol mai dyna yw barn bendant Llywodraeth y Cynulliad".

"Ond hyd yma, mae Ysgrifennydd Amgylchedd Prydain, Hilary Benn wedi gwrthod y ddadl."HEFYD
Ffrae am iawndal ffermwyr
11 Hyd 07 |  Newyddion
Sioeau amaeth: 'Ennill tir'
29 Awst 07 |  Newyddion
Lladd-dy: Gwaith yn ail-ddechrau
28 Awst 07 |  Newyddion
Symud anifeiliaid: Rhyddhad
24 Awst 07 |  Newyddion
Caniatad i ddechrau allforio cig
23 Awst 07 |  Newyddion
Clwy: Drosodd cyn hir?
13 Awst 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^