BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Chwefror 2008, 13:58 GMT
Dod o hyd i gorff person ifanc
Jenna Parry
Roedd Jenna Parry yn 16 oed

Mae corff person ifanc arall wedi cael ei ddarganfod yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod Jenna Parry yn 16 oed ac yn dod o bentre Cefn Cribwr, bum milltir o Ben-y-bont.

Cafodd ei chorff ei ganfod mewn coedwig gan ddyn oedd yn mynd 'i gi am dro.

Roedd wedi ei chrogi.

Ers mis Ionawr 2007 mae 'na honiadau bod 17 o bobl ifanc wedi lladd eu hunain yn yr ardal.

Mae'r heddlu wedi dweud nad oes cysylltiad rhwng y marwolaethau.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dave Morris wrth gynhadledd newyddion: "Roedd rhai o'r bobol ifanc yn defnyddio gwefannau rhyngweithio cymdeithasol ond does dim awgrym bod unrhywun wedi defnyddio'r gwefannau cyn lladd eu hunain.

"Roedden nhw i gyd yn bobol ifanc phynciau trafod mawr ar eu meddwl.

"Mae ffactoraui amrywiol yn dylanwadu arnyn nhw.

'Pwysau'

"Ac maen nhw'n dweud wrthon ni bod straeon y cyfryngau'n cyfrannu at y pwysau."

Fe ddarllenodd rhieni Nathaniel Pritchard, 15 oed, fu farw yn yr ysbyty yr wythnos ddiwetha, ddatganiad yn y gynhadledd newyddion.

Daethpwyd o hyd i gorff ei gyfnither Kelly Stephenson, 20 oed, hefyd o Gefn Glas, pan oedd ar ei gwyliau yng Nghaint.

Gofynnodd Sharon Pritchard a'i gŵr Vincent i'r cyfryngau beidio rhoi sylw mawr i'r hyn oedd yn digwydd.

"Rydyn ni wedi colli mab ac roedd y sylw yn y cyfyngau'n golygu bod cyfnod anodd yn annioddefol.

"Doedden ni na theuluoedd eraill ddim eisiau siarad 'r cyfryngau."

'Straeon y cyfryngau'

Dywedodd eu bod yn credu y gallai straeon y cyfryngau "olygu y gallai rhai sy'n teimlo'n isel ladd eu hunain.

"Efallai bod Nathaniel yn credu fod hyn (lladd ei hunan) yn ffordd i gael sylw ond heb ystyried yn llawn beth fyddai'r canlyniadau."

Dywedodd y ddau nad oedden nhw erioed yn credu bod "rhywfath o gytundeb ar y we i ladd eu hunain".

Mae'r heddlu'n adolygu achosion o hunanladdiadau posib ymhlith yr ifanc yn ardal Pen-y-Bont dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ac mae tasglu'n ymchwilio i hunanladdiadau yn y sir ers 2004.

Croesawu

Dywedodd yr AC lleol Carwyn Jones ddydd Mawrth ei fod yn croesawu lansio strategaeth atall hunaladdiad ar gyfer yr ardal.

"Mae wedi golygu llawer o waith caled ac fe fydd o fudd enfawr i weithwyr proffesiynol ym Mhen-y-bont."

Yng nghyfarfod llawn y cynulliad dywedodd fod pawb yn "poeni am yr hyn sy'n digwydd ym Mhen-y-bont".

Dywedodd fod y sylw yn y cyfryngau wedi gwneud y sefyllfa'n waeth.

"Rhaid bod y cyhoedd yn poeni am faint y sylw ac mae'n annifyr meddwl y gallai'r sylw wneud i bobol ifanc yn eu harddegau ystyried lladd eu hunain ...

"Mae'r awdurdodau yn ceisio delio hyn yn rhesymol ac yn gall heb ymyrraeth y cyfryngau," meddai.

Yn l manylion Swyddfa'r Ystadegau, roedd tri hunanladdiad yn 2004-2005 yn ardal Pen-y-bont (pobol rhwng 15 a 30 oed) a thri yn 2006.

Roedd pob un yn ddyn ifanc.

 • Os yw unrhywun yn poeni am y materion hyn, mae modd iddo gysylltu gyda'r Samariaid neu dderbyn gwybodaeth ar dudalen iechyd y BBC.

  Y Samariaid 08457 90 90 90; Childline 0800 1111; Papyrus 01978 367333. • HEFYD
  Heddlu'n ymchwilio i farwolaethau
  16 Chwef 08 |  Newyddion
  Strategaeth i atal hunanladdiadau
  19 Chwef 08 |  Newyddion


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^