BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Chwefror 2008, 12:50 GMT
Elin yn rhwyfo dros Fr Iwerydd
Herdip Sidhu ac Elin Haf Davies (Llun: Ysbyty Great Ormond Street)
Ar ddiwedd y daith: 'Ar ben eu digon'
Mae nyrs o Wynedd a'i chydweithiwr wedi llwyddo i rwyfo ar draws Mr Iwerydd.

Fe rwyfodd Elin Haf Davies o'r Bala a Herdip Sidhu 2,550 o filltiroedd mewn dau fis a hanner.

Nod her y ddwy sy'n gweithio yn Ysbyty Great Ormond Street yn Llundain oedd codi arian ar gyfer ymchwil.

Dywedodd Ms Davies fod y profiad yn "llethol".

Dechreuodd y ras yn La Gomera ar yr Ynysoedd Dedwydd ar Ragfyr 2 a daeth i ben ddydd Sul yn Antigua.

Am ddyddiau cyn diwedd y daith roedd Ms Davies yn diodde o'r ddanno'dd.

"Dim ond antibiotics ac adrenaline oedd yn fy nghadw i i fynd," meddai.

"Roedd yn brofiad rhyfedd, hwylio i mewn i'r harbwr.

"Ac roedden ni o dan rywfaint o bwysau ... roedd fy rhieni i fod i hedfan allan.

"Roeddwn i wirioneddol isio Mam a Dad i fod yno pan gyrhaeddon ni.

"Yn y diwedd, roedd pob dim yn iawn."

Dywedodd mai "diffyg cwsg" oedd y broblem fwya yn ystod y daith.

"Roedd yn effeithio ar sut yr oeddan ni'n penderfynu ac yn ymateb."

Stormus

Dywedodd fod mr stormus yn golygu bod y daith yn fwy hir - yn wreiddiol, roedd y ddwy wedi amcangyfri y byddai'n cymryd 65 o ddiwrnodau.

"Wnaeth y ddwy ohonon ni ymtaeb mewn ffordd wahanol felly roedd 'na bwysau ... ond rydan ni wedi bod drwy brofiad mawr.

"Y peth gora oedd gweld natur ar ei gora - mi welon ni forfil, dolffiniaid, ac enfys enfawr.

"Dwi wedi dysgu bod yn fwy amyneddgar."
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^