BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Chwefror 2008, 07:41 GMT
Gollwng cynllun papur dyddiol
Y Byd
Roedd y rhifyn cyntaf i fod ar Fawrth 3, 2008
Mae Dyddiol sy tu cefn i bapur Y Byd yn dweud na fyddan nhw'n ceisio sefydlu papur dyddiol.

Dywedodd y cwmni eu bod yn beio Llywodraeth y Cynulliad am eu penderfyniad.

Yn y cyfamser, mae Cymdeithas yr Iaith wedi lansio deiseb ar-lein sy'n cefnogi'r alwad am bapur newydd dyddiol.

Ddechrau'r mis roedd y Gweinidog Treftadaeth, Rhodri Glyn Thomas AC, wedi dweud y byddai arian ychwanegol ar gael i ddatblygu'r wasg Gymraeg.

Dywedodd Ned Thomas, cadeirydd y cwmni, ei bod yn "gwbl glir" y byddai grant o 200,000 y flwyddyn yn annigonol ar gyfer sefydlu papur dyddiol.

Cyhoeddodd y cwmni fod Aled Price, golygydd Y Byd, wedi ymddiswyddo.

Yn l Mr Thomas, bydd bwrdd y cwmni yn cyfarfod i ystyried opsiynau.

"Mae Bwrdd Dyddiol Cyf. yn ystyried nifer o gynlluniau positif a allai wneud cyfraniad pwysig i hybu'r wasg Gymraeg."

Rhodri Glyn Thomas
Mr Thomas: Cyhoeddi 600,000 ar gael i wasanaethau newyddion yn Gymraeg

Yn l gwefan Y Byd, mae pobl wedi buddsoddi 340,000 yn y fenter.

"Maes o law, byddwn yn gofyn i gyfranddalwyr y cwmni ystyried y cynlluniau hynny," meddai Mr Thomas.

Roedd y cynllun busnes wedi gobeithio cael o leia 600,000 o gymhorthdal yn y flwyddyn gyntaf.

Ddechrau'r mis cyhoeddodd y Gweinidog Treftadaeth y byddai 200,000 y flwyddyn ar gael ac y byddai'n rhaid i gwmnau gystadlu am yr arian.

Honnodd cadeirydd y cwmni nad yw'r llywodraeth wedi cadw at ymrwymiad i sefydlu papur dyddiol Cymraeg.

Daeth penderfyniad y gweinidog ar l iddo gomisiynu arolwg o'r wasg Gymraeg gan Dr Tony Bianchi.

Roedd Dr Bianchi wedi dweud bod cynlluniau cwmni Dyddiol i lansio papur Y Byd yn uchelgeisiol.

Roedd yn gwbl glir i'r llywodraeth y byddai cefnogaeth cyn lleied 200,000 y flwyddyn yn annigonol ar gyfer sefydlu Y Byd
Ned Thomas

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y Cynulliad: "Roedd ymateb cynnar Rhodri Glyn Thomas i adroddiad Dr Bianchi yn arwydd clir o gefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r wasg brintiedig cyfrwng Gymraeg.

"Bydd mwy na 1 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn y wasg Gymraeg dros y tair blynedd nesaf, gan gynnwys 600,000 ychwanegol a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Treftadaeth.

"Rydyn ni'n hyderus y bydd yr arian ychwanegol yn arwain at ddatblygiadau blaengar a fydd yn cynyddu nifer y bobl sy'n darllen yn Gymraeg, yn enwedig ymysg pobl ifanc."HEFYD
Cadw Golwg ar y we
08 Chwef 08 |  Newyddion
600,000 ar gyfer papurau
05 Chwef 08 |  Newyddion
Papur: 'Penderfynwch yn fuan'
13 Ion 08 |  Newyddion
Papur dyddiol gam yn nes
22 Ion 07 |  Newyddion
Enwi golygydd Y Byd
28 Tach 06 |  Newyddion
Swyddi: Y Byd yn ei le?
19 Meh 06 |  Newyddion
Swydd newydd ar l teithio'r byd
18 Maw 05 |  Newyddion
'Amheuon' am bapur newydd Cymraeg
29 Medi 04 |  Newyddion
Papur dyddiol 'mewn blwyddyn'
22 Ion 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^