BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 9 Chwefror 2008, 15:43 GMT
Pwy fydd olynydd Morgan?
Rhodri Morgan
Rhodri Morgan yn cyhoeddi pryd y bydd yn ymddeol

Union wyth mlynedd i'r diwrnod ers i Rhodri Morgan ddod yn Brif Weinidog Cymru mae 'na sn am bwy fydd yn ei olynu.

Ar Chwefror 9 2000 y daeth Mr Morgan yn Ysgrifennydd Cyntaf Cymru, ddaeth yn ddiweddarach yn Brif Weinidog Cymru.

Ond ddydd Gwener dywedodd y bydd yn ymddeol o'r swydd o amgylch ei ben-blwydd yn 70 oed ar Fedi 29 2009.

Roedd Mr Morgan eisoes wedi cyhoeddi y byddai'n gadael y swydd y flwyddyn nesaf ond fe fydd yn parhau i fod yn AC Gorllewin Caerdydd tan 2011.

Yr unig beth meddai a allai effeithio ar hynny fydd amseriad yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

"Dwi ddim yn gweld fy hun yn para yn y swydd yn bellach na fy mhen-blwydd yn 70 oed," meddai.

"Rhaid gweithio rownd dyddiad posib etholiad cyffredinol am na fydden ni moyn gadael cyn yr etholiad a chreu'r ffws a'r ffwdan."

Llai heb waith

Wrth edrych yn l ar yr wyth mlynedd diwethaf dywedodd ar Post Cynta Radio Cymru mai un o'r prif bethau y mae wedi ei gyflawni ydi lleihau diweithdra.

"Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf dydi pobl ddim yn siarad am ddiweithdra fel yr oedden nhw i'r un graddau," meddai Mr Morgan.

"Mae o wedi gwella yn ara bach.

"Mewn rhai ardaloedd, fel Ynys Mn, Blaenau Gwent a Merthyr mae diweithdra yn dal i fod yn broblem ond yn y rhan fwyaf o ardaloedd dydi diweithdra ddim yn brif broblem."

Eglurodd nad ydi pobl ifanc sydd wedi cael gradd neu gymhwyster ddim yn gorfod gadael Cymru i gael gwaith a gyrfa ddisglair.

"Rhaid i ni roi blaenoriaeth i'r amgylchedd yn y dyfodol oherwydd y newid hinsawdd yn y dyfodol er mwyn gadael y blaned mewn cyflwr y bydd ein hwyrion a'n hwyresau a'u plant yn gallu etifeddu planed gynaliadwy," ychwanegodd.

Ond pwy fydd yn derbyn yr awenau oddi wrtho?

Cyfathrebwr da

Mae nifer o aelodau Llafur yng nghabinet y Llywodraeth eisoes wedi dweud na fydden nhw'n ystyried olynu Mr Morgan.

Dwy sydd phrofiad o fod mewn llywodraeth ac sy'n ymgeiswyr credadwy sydd wedi dweud na fydden nhw'n ymgeisio ydi Edwina Hart, Gweinidog Iechyd Cymru, a Jane Davidson, Gweinidog Amgylchedd Cymru.

Carwyn Jones
Caiff Carwyn Jones ei weld fel cyfathrebwr da

Un enw sy'n cael ei ystyried fel etifedd amlwg ydi Carwyn Jones, Cwnsler Cyffredinol Cymru.

Fo oedd Gweinidog Amaeth Cymru yn ystod argyfwng Clwy'r Traed a Genau ac mae'n cael ei weld fel pr saff o ddwylo a chyfathrebwr da.

Caiff Gweinidog Cyllid Cymru, Andrew Davies, ei weld fel rheolwr da ac un all gyflawni swyddogaeth.

Ymgyrchwr cryf ydi Leighton Andrews, dirprwy weinidog a chyfrifoldeb am adfywio, ond all beidio ymgeisio os fydd ei gyn-gydweithiwr Andrew Davies yn ymgeisio.

Ac enw arall gaiff ei ystyried ydi AC Merthyr Tudful, Huw Lewis, wnaeth leisio ei farn yn erbyn cytundeb rhwng Llafur Phlaid Cymru i greu Clymblaid.

Rhaid i'r ymgeiswyr gael chwe enwebiad er mwyn cyrraedd y rhestr.

Ond gan fod wythnos yn amser hir mewn gwleidyddiaeth, mae'r 18 mis nesaf yn mynd i fod yn oes, a phwy a ŵyr be fydd wedi digwydd cyn cael Prif Weinidog newydd.HEFYD
Cadarnhau swydd y Prif Weinidog
01 Meh 07 |  Newyddion
'Y dyn a fentrodd yn hwyr'
25 Mai 07 |  Newyddion
Enwebu Morgan i fod wrth y llyw
25 Mai 07 |  Newyddion
Ail ethol Rhodri yn Brif Weinidog?
24 Mai 07 |  Newyddion
Rhodri Morgan: Gobeithion 2008
21 Rhag 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^