BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Chwefror 2008, 07:42 GMT
Epilepsi: Cynllun 'arloesol'
Delwedd o'r ymennydd
Yn l Llywodraeth y Cynulliad, hon yw'r strategaeth gyntaf o'i math yn y DU

Mae Gweinidog Iechyd Cymru Edwina Hart wedi cyhoeddi cynlluniau i wella'r gofal ar gyfer miloedd o bobl yng Ngymru sy'n diodde o epilepsi.

Ac mae'r cynlluniau'n cynnwys mesurau i leihau nifer achosion epilepsi, helpu pobl i reoli'r cyflwr a sicrhau diagnosis a thriniaeth.

Bydd cyfnod ymgynghori o dri mis.

Yn l Llywodraeth y Cynulliad, hon yw'r strategaeth gyntaf yn y Deyrnas Unedig.

Gallai trefn effeithiol helpu 70% o bobl ag epilepsi i osgoi trawiadau, meddai Llywodraeth y Cynulliad.

'Arwain'

Byddai disgwyl i bob bwrdd iechyd lleol ddatblygu cynllun lleol erbyn mis Medi 2008 a sicrhau bod timau aml-ddisgyblaethol yn eu lle erbyn mis Mawrth 2009.

EPILEPSI
Golygfa o fideo
Y cyflwr niwrolegol mwya cyffredin yng Nghymru
Rhwng 20,000 a 30,000 yn diodde o'r cyflwr
1,500 bob blwyddyn yn datblygu epilepsi
Tua 1,000 drwy Brydain yn marw oherwydd epilepsi
Y rhai ag epilepsi ddwy neu dair gwaith yn fwy tebygol o farw'n gynnar na'r rhai sy ddim yn diodde

Dywedodd Ms Hart: "Rwy'n falch bod Llywodraeth y Cynulliad yn arwain y ffordd o ran gwella'r gofal a thriniaeth ar gyfer pobl sy'n byw gydag epilepsi".

Mae Fforwm Epilepsi Cymru wedi dweud eu bod yn gobeithio y bydd y cynlluniau yn cael eu derbyn a'u gweithredu.

Croesawodd Ann Reynolds, cadeirydd Fforwm Epilepsi Cymru, y strategaeth.

"Os yw'r cynlluniau yn cael eu gweithredu yn llwyr byddan nhw'n arwain at welliannau go iawn ..."HEFYD
Cytuno ar arian i'r ysbyty plant
30 Ion 08 |  Newyddion
Unedau damweiniau: Llai o oedi
05 Chwef 08 |  Newyddion
Grwpiau strc 'dan fygythiad'
17 Ion 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^