BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Chwefror 2008, 15:22 GMT
Gwefan: Trafod deddf iaith
Hywel Williams AS
Hywel Williams gomisiynodd yr adroddiad

Mae gwefan newydd wedi cael ei lansio er mwyn annog trafod datblygu deddfau yng Nghymru.

Hywel Williams, Aelod Seneddol Caernarfon, sydd wedi sefydlu'r wefan ddwyieithog sy'n debyg i wefan Wikipedia.

Cafodd y wefan ei sefydlu er mwyn trafod yn fwy ddatblygu deddfau yng Nghymru ar l i Lywodraeth y Cynulliad dderbyn yr hawl i ddeddfu mewn rhai meysydd.

Bydd y fforwm trafod cyntaf yn canolbwyntio ar ddeddf neu ddeddfau iaith.

Torri tir newydd

Dydd Mawrth lansiodd Mr Williams y wefan newydd yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

"Mae'r adnodd rhyngweithiol yn torri tir newydd fel y gall defnyddwyr gynnig syniadau a rhoi sylwadau am feysydd posib deddfu yn yr iaith Gymraeg.

"Nid yn unig y bydd y wefan yn cynnig syniadau cadarn i ddatblygwyr polisi ar gyfer mesurau a deddfau yn y dyfodol ond bydd yn dangos lle mae pobol yn cytuno ac anghytuno."

Mae nifer o benawdau ar y wefan er mwyn ysgogi trafod, gan gynnwys hawliau ieithyddol, y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol.

Y gobaith yw y bydd pobl yn cynnig syniadau ar gyfer deddfau ac yn trafod syniadau cyfranwyr eraill.

Fe fydd modd cynnig syniadau ar gyfer deddfau yn y Gymraeg neu Saesneg.

'Hwb i'r broses'

"Rydan ni'n gobeithio y bydd wikideddfu.org yn ehangu'r drafodaeth, yn hwb i'r broses ddemocrataidd ac yn rhoi cyfle i gymaint o bobl phosib gyfrannu," meddai Mr Williams.

Fe fydd iaith yn cael ei thrafod ar y wefan tan ddiwedd Mai 2008.

"Gobeithio y bydd yn helpu sicrhau bod unrhyw ddeddfau newydd yn gwasanaethu pobl Caernarfon - fy etholaeth i - a phobl Cymru'n well," meddai Mr Williams.

Cafodd y wefan ei lansio wedi adroddiad "Creu Cymru Gwirioneddol Ddwyieithog" gafodd ei gomisiynu gan Mr Williams.

Roedd yr adroddiad yn yystyried anghenion siaradwyr Cymraeg o fewn unrhyw ddeddf iaith newydd.HEFYD
Mwy o hawliau i'r Gymraeg?
05 Chwef 08 |  Newyddion
Iaith: 'Dim digon o ddefnyddwyr'
05 Chwef 08 |  Newyddion
Undeb: 'Dim parch at iaith'
02 Chwef 08 |  Newyddion
Ffrae cynllunio am ffafrio iaith
24 Ion 08 |  Newyddion
Help i gynnal busnes yn Gymraeg
21 Ion 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^