BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Chwefror 2008, 14:07 GMT
Hwb o 150m i fusnesau bach
Ewro
Fe fydd yr arian yn hwb i ardaloedd difreintiedig

Mae Llywodraeth y Cynulliad am greu cronfa gwerth 150 miliwn i hybu busnesau bach yng Nghymru.

Dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, y bydden nhw'n gwneud cais am arian oddi wrth Fanc Buddsoddi Ewrop.

Y nod yw helpu busnesau bach a chanolig ardaloedd di-freintiedig neu wledig.

"Mae nifer o fusnesau bach, yn enwedig mewn ardaloedd 'anffasiynol', yn cael trafferth dod o hyd i arian cyn datblygu," meddai Mr Jones mewn cynhadledd am Flaenau'r Cymoedd yn Hirwaun ddydd Iau.

Yn y gynhadledd dywedodd ei fod yn "benderfynol o ryddhau potensial arian Ewrop er budd cymunedau yn y cymoedd a'n hardaloedd gwledig.

"Bydd y gronfa cyfalaf risg yn golygu'r hwb yr ydyn ei hangen ... bydd hefyd yn darparu buddsoddiad parhaol i fusnesau Cymru, pan fydd benthyciadau yn cael eu talu yn l gan gwmniau sy'n datblygu," meddai.

Jeremie

Ac fe fydd y gronfa newydd ar gael drwy Gymru.

Mae cronfa 'Jeremie' y Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi Ewrop wedi cael ei sefydlu i hybu busnesau bach a chanolig ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Cyd-adnoddau Ewropeaidd ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig yw'r enw llawn ar 'Jeremie'.

Cafodd y gronfa ei sefydlu i helpu rhanbarthau i fynd i'r afael 'r "bwlch cyllido" y mae busnesau yn ei brofi wrth sicrhau cyllid.

Twf

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad, croesawodd Non Rhys o Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru'r fenter.

"Gallai fod yn llawer mwy hyblyg na'r defnydd o grantiau," meddai Ms Rhys.

Dywedodd David Melding, llefarydd y Ceidwadwyr ar ddatblygiad economaidd, fod y cynllun yn "edrych yn dda" ond bod angen mwy o wybodaeth am sut y byddai'r cynllun yn gweithredu.

"Mae'n bwysig bod y sector preifat yn tyfu.

"Ac mae'r twf mwyaf mewn swyddi yn y 5-10 mlynedd nesaf yn mynd i fod o fewn y sector busnesau bach a chanolig.

"Rwy'n croesawu'r cynllun, os yw'n golygu y gall cwmnau gyda'r potensial i dyfu gael gafael ar gyllid", ychwanegodd Mr Melding.

Yn l Kirsty Williams, llefarydd datblygu'r economi'r Democratiaid Rhyddfrydol, busnesau bach a chanolig yw "asgwrn cefn" economau lleol ar draws Cymru.

Dywedodd fod "rhaid i'r llywodraeth ddarparu ffyrdd eraill o gefnogi busnesau bach a chanolig gan ei gwneud yn haws iddyn nhw ennill contractau cyhoeddus, rhoi cyngor gwell i'r rhai sy'n dechrau busnes ac ehangu cynlluniau fel rhyddhad ar drethi busnes".HEFYD
Anelu at gyflogaeth lawn i Gymru
17 Ion 08 |  Newyddion
'Gwnewch fwy i hybu bwyd lleol'
01 Ion 07 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^