BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Chwefror 2008, 14:50 GMT
Gardd Fotaneg: Talu dyled 1.9m
Giatiau i'r ardd gaerog yn yr Ardd Fotaneg
Mae'r ardd wedi derbyn 1.9m gan Lywodraeth y Cynulliad

Mae'r Dirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, wedi cyhoeddi y bydd grant o 1.9m yn cael ei roi i dalu dyledion Gardd Fotaneg Cymru.

Dywedodd Mr Jones wrth y cynulliad y byddai'r llywodraeth yn dileu dyledion yr ardd yn Sir Gaerfyrddin er mwyn sicrhau ei dyfodol ac er mwyn denu buddsoddiad preifat ar gyfer ehangu.

Mae wedi dweud y byddai'r cymorth arian refiniw blynyddol sy'n cael ei roi i'r ardd yn codi o 150,000 i 550,000 y flwyddyn dros y tair blynedd nesaf.

Bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu yn 2010-2011.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd yn troi benthyciad o 1.35m yn grant ac na fyddai disgwyl i'r ardd ad-dalu'r swm.

Targedau

Mae'r ardd wedi cwrdd holl dargedau y llywodraeth - mae nifer yr ymwelwyr wedi codi 20% ac mae mwy o swyddi wedi eu creu.

Dywedodd Mr Jones na fyddai mwy o arian ar gael i'r adnodd ond dywedodd bod cyrraedd targedau yn arwydd y byddai'r ardd yn parhau.

Roedd yn gobeithio, meddai, y byddai'r ardd yn medru edrych am bartneriaid preifat i sicrhau ei dyfodol ac ehangu.

"Mae'r llywodraeth hon yn credu bod yr ardd yn sefydliad cenedlaethol sy'n gynyddol ennill parch rhyngwladol ac yn enghraifft amlwg o'r nod o ddod datblygiad economaidd a bri cenedlaethol ...

"Ac mae angen gwneud mwy na chynnal arddangosfeydd ac arddangosiadau newydd yn unig.

"Dylen ni roi mwy o sylw i swyddogaeth wyddonol ac addysgol yr ardd fel y gall ddatblygu"

"Mae'n amlwg nad yw'r ardd eto mewn sefyllfa i gynnal ei hun yn ariannol. Yn wir, nid oes un o'r sefydliadau cenedlaethol mewn sefyllfa i wneud hynny."

Dywedodd nad oedd yr adnoddau "yn ddigon i reoli'r stad a'r gerddi'n iawn" a bod angen mwy o help ariannol arni i dalu'r costau hyn.

'Trysor cenedlaethol'

Dywedodd Paul Davies ar ran y Ceidwadwyr fod rhaid dal i gefnogi "trysor cenedlaethol".

"Unwaith eto mae sefydliad yn cael ei achub gan y Llywodraeth Llafur-Plaid, a rhaid gofyn pa mor aml yr ydym am weld hyn yn digwydd?

"Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad roi sicrwydd na fydd prosiectau eraill yng Nghymru'n dioddef wrth i sefydliad cenedlaethol arall gymryd arian mawr o'r pwrs cyhoeddus".

Dywedodd y Cynghorydd Meryl Gravell, arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin: "Mae'r cyngor eisoes wedi rhoi cymorth i ddileu dyledion hanesyddol y gerddi a byddwn ni'n parhau i gefnogi'r ardd yn y dyfodol fel rhan o bartneriaeth cyllido gyda Llywodraeth y Cynulliad.

"Mae'r ardd yn cyfrannu'n fawr i'r hyn y gall Cymru a Sir Gr ei gynnig, a nawr fe fyddan nhw'n gallu symud ymlaen yn hyderus ..."

43m

Cafodd yr ardd, yn Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, ei hagor yn 2000 ar gost o 43 miliwn, gyda 22 miliwn yn cael ei roi gan Gomisiwn y Mileniwm.

Ym mis Tachwedd 2007 datgelodd BBC Cymru bod yr ardd yn trafod ariannu ar gyfer y dyfodol Llywodraeth y Cynulliad.

Bryd hynny roedd yr ardd yn gobeithio cael clirio'r ddyled oedd ganddi yn ogystal derbyn cymhorthdal o 500,000 y flwyddyn.

Yn 2003 roedd dyfodol yr ardd yn ansicr a bu'n agos at alw'r gweinyddwyr.

Y prif dŷ gwydr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Mae nifer yr ymwelwyr wedi cynyddu 20%

Fel rhan o becyn achub yn 2004 fe roddodd Cyngor Caerfyrddin, Llywodraeth y Cynulliad, a'r Comisiwn Mileniwm 300,000 yr un i'r atyniad.

Ar y pryd dywedodd y Gweinidog Treftadaeth, Alun Pugh, na fyddai yna fwy o daliadau gan Lywodraeth y Cynulliad ar l 2009.HEFYD
Gardd: Gobeithio am fwy o arian
29 Tach 07 |  Newyddion
Gardd: 40% o gynnydd
18 Ebr 06 |  Newyddion
Gardd: Argyfwng tebyg i'r Gromen
24 Tach 05 |  Newyddion
1.4m i'r Ardd Fotaneg
14 Tach 05 |  Newyddion
350,000 i'r Ardd Fotaneg
17 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^