BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Chwefror 2008, 14:13 GMT
Papur Y Byd: 'Anferth o siom'
Rhai o'r cyhoeddiadau Cymraeg
Mae disgwyl i gwmniau gystadlu am y grant o 600,000
Mae un o gefnogwyr mwya enwog Y Byd yn dweud iddo gael "anferth o siom" wedi cyhoeddiad Llywodraeth y Cynulliad am gymorth ariannol.

Roedd cynllun busnes Y Byd yn gobeithio cael o leia 600,000 yn y flwyddyn gyntaf.

Ond dim ond 200,000 fydd ar gael - ac mi fydd yn rhaid i gwmnau gystadlu am yr arian.

Dywedodd yr Athro Hywel Teifi Edwards fod y cyhoeddiad yn "anferth o siom".

"Mae'n rhaid i mi ddweud y gwir o gofio beth oedden nhw'n addo yn y ddogfen Cymru'n Un.

"Fe fyddwn i wedi disgwyl y byddai'r gefnogaeth ariannol yn llawer mwy na'r hyn sy'n cael ei addo."

Mae disgwyl i gwmni Dyddiol, sy tu cefn i fenter Y Byd, gyfarfod o fewn dyddiau i drafod y cyhoeddiad.

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas, Gweinidog sydd chyfrifoldeb am y Gymraeg, mai'r Cyngor Llyfrau Cymraeg fyddai'n chwarae rhan bwysig yn "y datblygiad cyffrous."

Byddai cyfanswm o 600,000 ar gael, meddai, dros gyfnod o dair blynedd.

Dywedodd llefarydd: "Mae'r gweinidog wedi gofyn i'r cyngor wahodd ceisiadau gan bawb diddordeb yn y maes naill ai o ran sefydlu papur dyddiol neu o ran datblygu gwasanaeth newydd sy'n adeiladu ar y ddarpariaeth bresennol."

Rhodri Glyn Thomas
Mr Thomas: Cyhoeddi 600,000 ar gael i wasanaethau newyddion yn Gymraeg
Roedd penderfyniad Mr Thomas ar l iddo gomisiynu arolwg o'r wasg Gymraeg.

Yn l yr arolwg, roedd cwmni Dyddiol wedi gobeithio cael grant rhwng 600,000 a 1 miliwn yn y flwyddyn gyntaf.

Roedd dogfen Cymru'n Un yn golygu bod y llywodraeth glymblaid yng Nghaerdydd yn ymrwymo i geisio sefydlu papur dyddiol Cymraeg.

Uchelgeisiol

Y nod gwreiddiol oedd cyhoeddi rhifyn cyntaf Y Byd ar Fawrth 3, 2008.

Cafodd hyn ei ohirio.

Yn ei arolwg, fe ddywedodd Dr Tony Bianchi fod cynlluniau cwmni Dyddiol Cyf i lansio papur Y Byd yn uchelgeisiol tu hwnt.

Nid oedd neb ar gael o'r cwmni i ymateb i gyhoeddiad y gweinidog ddydd Mawrth.

Ond mae awgrym bod amryw o gwmnau, yn ogystal nhw, wedi mynegi diddordeb yn y gronfa fydd ar gael.HEFYD
600,000 ar gyfer papurau
05 Chwef 08 |  Newyddion
Papur: 'Penderfynwch yn fuan'
13 Ion 08 |  Newyddion
Papur dyddiol gam yn nes
22 Ion 07 |  Newyddion
Enwi golygydd Y Byd
28 Tach 06 |  Newyddion
Swyddi: Y Byd yn ei le?
19 Meh 06 |  Newyddion
Swydd newydd ar l teithio'r byd
18 Maw 05 |  Newyddion
'Amheuon' am bapur newydd Cymraeg
29 Medi 04 |  Newyddion
Papur dyddiol 'mewn blwyddyn'
22 Ion 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^