BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Chwefror 2008, 20:14 GMT
Ffwngws: Caniatād i godi ysgol
Ysgol Cae Top, Bangor
Adeilad oes Fictoria a chabanau dros dro sydd yna ar hyn o bryd

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi rhoi caniatād cynllunio i godi ysgol gynradd newydd ym Mangor.

Mae Ysgol Cae Top yn gobeithio symud i safle newydd yn ardal Eithinog.

Roedd rhai yn gwrthwynebu gan fod ffwngws prin yn tyfu ar y safle, ond doedd gan y Cyngor Cefn Gwlad ddim gwrthwynebiad i'r cynllun ar y sail yna, ac fe gafodd ei ganiatįu.

Roedd amgylcheddwyr wedi honni bod ffwngws prin ar safle newydd Ysgol Cae Top ym Mangor yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Ond dywedodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru y gallai mesurau gael eu cymryd i warchod y ffwngws pan mae'r ysgol yn cael ei chodi.

Ar hyn o bryd mae 225 o ddisgyblion Ysgol Cae Top yn cael eu haddysg mewn hen adeilad o oes Fictoria ac mewn cabanau symudol.

Cyn y penderfyniad dywedodd Tim Jones, rheolwr rhanbarth y gogledd o'r Cyngor Cefn Gwlad, fod 'na gytundeb gyda Chyngor Gwynedd i ddatblygu'r safle.

"Rydan ni'n ystyried y ddwy acer o dir, sydd wedi eu nodi ar gyfer cais cynllunio Ysgol Cae Top fel rhai o lai o ddiddordeb na chaeau eraill, 17 acer ohonyn nhw, yn Eithinog," meddai.

Gwarchod y caeau

Cafodd yr asesiad o ardal Eithinog ei wneud gan Brifysgol Aberystwyth.

"... ni fydd y gwaith adeiladu yn effeithio ar y ffwngai mewn caeau cyfagos," meddai Mr Jones.

Swyddfa'r pennaeth yn  Ysgol Cae Top
'Y Garafan' ydi enw'r plant ar swyddfa'r pennaeth

"Mae angen mesurau arbennig i warchod y caeau yma."

Dywedodd eu bod yn edrych ymlaen at gyd-weithio gyda'r awdurdod lleol i sicrhau bod y gymuned leol a'r disgyblion ysgol yn dysgu mwy am fywyd gwyllt Eithinog.

"Fe allen nhw gyd-weithio gyda ni i warchod dyfodol y ffwngai," meddai Mr Jones.

Dywedodd rhieni a disgyblion yr ysgol eu bod am i'r datblygiad fynd yn ei flaen mor fuan ā phosib.

"Mae nifer o ddosbarthiadau mewn cabanau dros dro a rhai o'r dosbarthiadau yn yr adeilad yn fach, heb ffenestri sy'n agor a rhai sydd ddim yn cau," meddai'r pennaeth, Rhys Hughes.

"Ac mae 'na ddiffyg adnoddau ... does ganddon ni ddim cae chwarae na digon o le chwarae ac mae'r toiledau y tu allan."

Dywedodd Maredudd ap Rheinallt o Gyfeillion Eithinog a Chae Briwas y dylai'r cyngor edrych am safle arall i'r ysgol.

"Pan na allwn ni gael safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig ac ysgol a gwneud hyn mewn ffordd sy'n bositif i Fangor."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^